Astrolojide Genel ve Özel Transitler Nedir?

Astrolojide Genel ve Özel Transit Açıları
Genel ve Özel Transitler

Bir genel anlamda, transitler vardır. Tüm gezegenlerin kendi seyirleri esnasında birbirleri ile yaptıkları açılar ve bunların meydana getirdikleri etkiler yeryüzünde mevcut her şeye ulaşır. Sadece insanlar değil canlı cansız her şey için geçerlidir. Fakat değerlendirme ve etkileniş kapasitelere ve ilk startta alınan programlara göre olur. 

Bunun dışında transitlerin kişiye özel değerlendirişi vardır. 

Astrolojide Transit Nedir?

Astrolojide Transit Nedir?
Astrolojide Transit Açı Nedir?

Bir gezegenin kendi yörüngesinde, dolaşımı sırasında diğer gezegenler, burçlar, gökyüzü evleri ve tüm özel noktalar ile olan ilişkilerine, meydana gelen değişik pozisyonlara TRANSİT denir. Transitler esnasında gezegenler arasında oluşan mesafelere, BAKIŞ AÇISI denir. 

Normal olarak yorumlamalarda kullanılan AÇI ifadesi ile aynı anlamdadır. Kişinin doğduğu andan yaşamının sonuna kadar, hatta sonsuza kadar takdir edilen ve mevcut potansiyeli kuvvetlendirici, uyandırıcı ve harekete geçirici oyunlardır. 

Güneş Plüton Kavuşum Açısı

Güneş Plüton Kavuşum Açısı
Güneş Plüton Kavuşumu: 0 derece Toleransı -+ 7 derece orb

Bu insanlar her zaman için zor bir kişiliği gösterir. Bu transit asla yenilgiyi kabul etmez, keşfetme, değerlendirme zamanını gösterir. Benlik öylesine güçlenir ki, yapılmak istenen her şeyi yapmaya ve anlayışın sil baştan yenilenmesi ile olur. Gizlilik, gizem, sevgi ve nefret duyguları çok yoğundur. Hükmedici olmamaya özen göstermelidirler. Bu kavuşum güçlü bir periyottur. Zorlayıcı etkileri vardır.

Güneş Neptün Kavuşum Açısı

Güneş Neptün Kavuşum Açısı 
Güneş Neptün Kavuşum 0 derece Toleransı-+ 7 derece orb

Bu kavuşum, kişiye derin bir iç görü sağlar. Bu insanlar sezgilerine çok güvenirler. Transitin bir etkisi de, anlamakta güçlük çekilen durumların farkına varılmasını sağlar. İnsanların neler hissettiklerini kavramada yardımcı olur. 

Güneş Uranüs Kavuşum Açısı

Güneş Uranüs Kavuşum Açısı 
Güneş Uranüs Sekstili 0 derece Toleransı -+ 7 derece orb

Bu transit kavuşum da özgürlüğe düşkünlük, bu eğilimleri çok değişik şekilde dışa vururlar. Bu transitin olumlu ve olumsuz yanları mevcuttur. Davranış ve görünüş itibari ile ilginçlik havası taşır. Gelişmek en başlı amaçtır, farklı kültürlerden kişiler ile ilişki kurabilme, bağımsız karakter yapısı kişiyi yadırganacak şekilde davranabilir, teknoloji, bilim ilgi alanları içinde olur.

Güneş Satürn Kavuşum Açısı

Güneş Satürn Kavuşum Açısı
Güneş Satürn Kavuşum 0 derece Toleransı-+ 7 derece orb

Doğum haritasında bu açı kavuşumu var ise, kişi kendi kendinin engelleyicisidir. Hoşlanılmayan zorunlu işler yapılmak zorunda kalınabilir. Güneş' in bulunduğu burç özellikleri hafifletebilir. Daha fazla durgun olmakla birlikte daha temkinlidir. Şartlar kişiye görev ve sorumluluklara yönlendirir. Bu durum sizi daha dikkatli kılarak yapılan işlerde başarılı olmaya yönlendirir. Güneş Satürn kavuşumu, her türlü organizasyonu planlı bir şekilde oluşturabilir. Yalnız fiziksel enerji olarak zayıftır. Bu nedenle ilk olarak gerçekten yapılması gereken işlere öncülük verilmesi gerekir. Bu insanlar yalnız kovboyu oynarlar.

Güneş Jüpiter Kavuşum Açısı

Güneş Jüpiter Kavuşum Açısı
Güneş - Jüpiter Kavuşum 0 derece Tolerans -+ 7 derece orb

Bu kavuşum açısı, kişinin kendisine sonsuz güvenini temsil eder. Gelecek için potansiyel hazırlar, kendini iyi hissetme, hayata olumlu bakma, aktivitelere katılarak tecrübeler elde etmeye, bilgi kapasitesini artırıcı çalışmalara katılmaya, ayaklarını yere tam sağlam basma düşüncesini gösterir. Bu transitin zararlı bir yönü şudur.