Feng Shui Nedir?

 


Feng Shui doğadaki enerjileri kullanarak hayatımızda zenginlik, uyum ve yapıcı değişiklikler yaratmaktır.

Feng Shui çevremizdeki enerjileri en iyi şekilde kullanarak hayatımızda tatmin yaratmaktır. Doğu ülkelerinde Feng Shui uzmanları ‘Qi’ olarak bilinen doğadaki metafizik enerjiyi kariyer, ilişki,sağlık ve iş konularında hayatlarını geliştirmek için kullanmışlardır.

Son on sene içerisinde, Feng Shui Batı dünyasında oldukça ilgi görmüştür. Feng Shui’ye olan bu kadar ilgi neticesinde, bu sanatın detaylı teorileri veya değişik uygulamaları bir çok kişinin kafalarını karıştırmıştır.


Bugün dünyada konuyu çok iyi bildiğini söyleyip pratikte bu bilgisini uygulayamayan birçok Feng Shui uzmanı türemiştir. Böyle bir ortamda, doğru ve gerçek Çin Feng Shui bilgilerini uygulayan ve öğreten bir Feng Shui uzmanı veya öğretmeni bulmak oldukça zorlaşmıştır.

Bir çok teknolojik yenilikler teknolojik ile tanışmamış toplumlar tarafından sihir gibi görülür.

Feng Shui de maalesef ayni kaderi yaşamıştır; uygulamaları ve öğretileri batıl inançlarla karıştırılmaktadır. Bu sanat hakkindaki görüşü düzeltmek gerekmektedir. Klasik Feng Shui neredeyse tamamiyle mantıklı kurallarla açıklanabilinen bir metafizik bilimdir. Bu bilimin kökleri Yi Jing’e (Değişimler Kitabı) dayanmaktadır.

Modern yaşam tarzı, huzurlu yaşamımızı bir kaos ve aşırılığa dönüştürmüştür. Feng Shui uyum kurallarını (Yin ve Yang) kullanarak bu konuda insanlığa yardımcı olmaktadır. İnsanoğlu asırlardır doğanın akışıyla birlikte içiçe yaşamıştır; Feng Shui bununla ilgilidir. Ancak mevcut evler bu kuralları ihlal ederek uyumsuzluk yaratmış ve burada yaşayanlara da olumsuz sonuçlar getirmiştir.

Şüpkesiz ki hayatımızın bazı tarafları bizim elimizde olmayan ve anlamadığımız dış etkenler tarafından kontrol edilmektedir. Dünya’daki yerçekimi, elektromanyetik alanlar, yönlerin etkileri ve yıldızlar, bunların hepsi hareketlerimizi etkilemektedirler. FENG SHUİ yaşadığımız çevredeki bu etkileri daha fazla anlayabilmemize yardımcı olup doğal akıştaki olumlu noktaları kulllanabilmemizi sağlar ve bu şekilde çevremize aykırı değil onunla bir bütün olarak yaşamamıza yardımcı olur. Bunu başardığımızda performansımız yükselir, hayatımızdaki fırsatları görerek daha iyi değerlendirebiliriz ve hayatımızın her alanında çok daha verimli olabiliriz.

Feng Shui, (‘Kan Yu’) sanatı aslında doğa ile uyum içinde yaşamaktır. Uyum içinde yaşayarak doğadaki olumlu enerjileri (Qi) kullanıp hayatımızı daha verimli yaşayabiliriz.

Geleneksel olarak Feng Shui iki ideoloji’ye bölünmüştür: San He ve San Yuan. Bu ekoller 1500+ yıl önce oluşmuştur (yaklaşık Tang Hanedanlığı sırasında) ve bu zamana kadar temel teorileri değişmemiştir.

San He doğadaki şekiller hakkındadir: çevredeki alanın yapısı, şekillerin özellikleri ve bu şekillerin o bölgede oturanları nasıl etkiledikleri. Basitçe söylemek gerekirse, doğadaki şekiller, doğal ve doğal olmayan yollar (yön, yer ve şekil), binalar (uzaklık, yön ve şekil), dağlar (ileri veya geriye yönelen, şekil, uzaklık, büyüklük, bitkisel örtü ve element), nehir ve akarsular (yön, uzaklık, şekil ve akış şekli) ve toprağın yapısı. San He sisteminde formüller çevre üzerinedir.

San Yuan sisteminde ise zaman ve zamanın Feng Shui şansınızı nasıl etkilediği üzerinedir. Her binanın şansı zamanla değişmektedir. Bu Feng Shui’nin dinamik bakış açısıdır. Kişinin oturduğu yerin şansı 20 senelik dönemler itibari ile çevredeki enerjiler yenilenmediği sürece biter. Bu sistemdeki birçok formül çevre enerjisinin (Qi’nin) kalitesinin zaman döngüleri içinde nasıl değiştiği üzerinedir.Bu sistem daha çok tahminsel Feng Shui olarak kullanılıp Feng Shui uzmanının bir yerde yaşayan kişinin yaşayabileceği olayları ve olabilecek sonuçları belirleyebileceği matematiksel formüllerden oluşur. Doğal olarak asırlardır bu iki sistem birbiriyle hangisinin daha uygun olduğu üzerine çelişkiler yaşamışlardır. Ancak son 100 sene içinde San He ve San Yuan sistemleri Klasik Feng Shui’nin ana dalları olarak belirlenmiştir.

Feng Shui bir bilgidir, Feng Shui’nin kullanımı yetenek gerektirir.

Son 15 sene içinde, Batı’da daha basitleşmiş bir Feng Shui şekli türemiştir. Bu Batı’da Feng Shui’ye ilgi duyanlar için yeterli Klasik Feng Shui bilgi ve kaynaklarının olamaması sonucu meydana gelmiştir. Feng Shui bir moda haline dönüştürülmüş ve artık doğru öğretileri içermemektedir. Pazarlamacılar ve iş adamları her bir fırsatta Feng Shui adı altında yeni bir kitap ve ürün çıkartmışlardır. Geleneksel veya Klasik Feng Shui uzmanları bu akıma Yeni Çağ Feng Shui’si demektedirler.

Klasik veya Orijinal Feng Shui, Yeni Çağ Feng Shui’sinin yapmadığı şekilde, çevredeki enerjileri ele alır ve her bir kişi için yaşadıkları mekanla ilgili ayrı kişisel hesaplamalar yapılır. Her formül özenle hesaplanır. Feng Shui Analizleri çevre ve yaşayan kişiler hakkında birçok faktör ele alınarak yapılır. Örnek olarak, bir kişi yeni bir mekana taşındığı andan itibaren o bölgedeki doğal enerjiyle yeni bir ortama girerler. Bir Feng Shui analizinde 4 faktör önemlidir: ZAMAN, ÇEVRE, BİNA ve YAŞAYAN KİŞİLER.

Birçok gerçek Feng Shui uzmanı ya sadece 8 Ev (Ba-Zhai) veya Xuan Kong Uçan Yıldızlar (San Yuan) sistemini kullanıp çevre analizi için de(San He) Feng Shui sistemini kullanırlar. Bazıları tüm üç sistemi beraber kullanırlar! Gerçek Feng Shui uzmanları sadece bir mekana bakarak orada olan olayları söyleyebilmektedirler. İyi uzmanlar ise hem olmuş olayları, şu an olanları ve gelecekte olabilecek olayları söyleyebilirler.

Psişik ve mistik güçleri olmayan gözlemleryin bir kişi için, Feng Shui gerçek bir bilim dalı ve sanattır. Bu konuyu ciddi bir şekilde öğrenen herhangi bir kişi bunları yapabilir. Herhangi bir ritüle veya psişik güce ihtiyaç yoktur. Feng Shui bir bilgidir; Feng Shui kullanımı ise bir yetenektir. Bu gerçekten istekli olan herhangi bir kişi tarafından öğrenebilinecek bir yetkinliktir.

Hong Kong, Taiwan, Singapur ve Malezya’da bu sanat yüksek stardartlarla kullanılmaktadır ve Feng Shui Uzmanları büyük şirketler tarafından danışman olarak bina şekilleri, şehir planlaması, konut projelerinin en iyi şekilde sonuçlanması ve işlerinin verimli olması için kullanılmaktadır. İyi Feng Shui uzmanları herhangi önemli bir karar almadan, önemli bir imza atmadan, bir ürünün veya projenin piyasaya sunulmasından evvel veya yeni bir yere taşınmadan değerli tavsiyeleri için danışılmaktadır.

Feng Shui sadece bir yerleştirme sanatı değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Çevremizdeki Qi’yi anlayarak ve hangi zamanlarda hangi bölgelerde çalışmanın daha verimli olabileceğini belirleyerek Feng Shui uzmanı olabilecek sonuçları hesaplayabilir. Feng Shui aynı zamanda hayatınızda yaratıcı çözümler, daha iyi bir sağlık ve zihin ve en önemlisi yaşam kalitenizi arttırmak için kullanılabilir.


FENG SHUİ’NİN DEĞİŞİK İçerikleri

Feng Shui 3000 sene evvel ilk kullanıldığında ‘Kan Yu’ sanatı olarak biliniyordu. Kan Yu Cennet ve Dünya arasındaki enerjileri inceler) . O zamanlar Feng Shui geliştirilmemişti ve bilginin çoğu temel bilgiydi. Sadece bir sistem vardı ve o da Yin ve Yang kavramları ve 5 Element üzerine kuruluydu.

Daha sonra, asırlar boyu araştırmalardan istatistiklerden ve deneylerden sonra, Çinli bilgeler ve filozoflar bildikleri tüm bilgileri onlardan sonra gelen fakat seçilmiş olan kişilere devrettiler. Her jenerasyon mevcut bilgilere yeni bilgiler ekleyip teorileri yeniden tanımladılar. Tang Hanedanı ‘Kan Yu’ sanatının ilk önemli dönemiydi. O dönemde, bir önemli ideoloji geliştirildi. Bu ‘San He’ sistemiydi.

San He bilinen en eski Klasik Feng Shui formudur. Bu ekol çevre faktörlerine (Dağ,toprak ve su) büyük önem verir. Yön, akış ve dağlar, topraklar ve su gibi çevrede gördüklerimiz oldukça karışık bir formülün parçalarını oluşturur. Daha sonra, yeni bir ideoloji oluştu ‘San Yuan’ sistemi bu da çoğunlukla YiJing’in matematiksel ve rakamsal mantığı üzerinde kurulmuştu.

San Yuan San He ile benzer fikirleri üzerine kurulmuştu. Aradaki tek fark San Yuan ‘Zaman’ faktörüne daha çok önem veriyordu, San He ise çevredeki fizyonomi, görünüm, formlar ve su akışına önem veriyordu.


Orijinal Kan Yu (veya Feng Shui) sanatındaki her formülün belli bir hedefi vardır. Bu hedefler şu çeşitler altında sıralanabilinir:

Düzeltici- mevcut problemleri düzeltmek içindir.
Yapılandırıcı- bolluğu, sağlığı veya pozitif sonuçlar yaratmak için kullanılır
Tahminsel-geçmişi açıklama, şimdiyi açıklama ve gelecek hakkında tahminlerde bulunma


DEĞİŞİK YÖNTEMLER

Klasik Feng Shui birçok değişik ekol altında değerlendirilebilinir. Değişik ekoller birbirlerine ters düşseler bile, şüphesiz her bir ekol kendi içinde farklı ve sıra dışıdır ve her biri kendi yöntemleriyle etkilidir.

Feng Shui ilk kullanıldığında (Chou Hanedanlığı sırasında Milattan Önce 206-219) belirli ekoller yoktu. Sadece BİR tip Feng Shui vardı ve buda bir yerin kalitesini belirlemek için Formları, 5 Elementin Yin ve Yang döngüsünü kullanıyordu. Daha sonra kendi Yi Jing çalışmalarının ve araştırmalarının üzerine, uzmanlar kendi tecrübeleriyle yeni teoriler keşfettiler. Uzmanların değişik deneyimlerinden sonra, birkaç tane yeni feng Shui ekollü ortaya çıktı. Ancak hepsi teorilerini Yi Jing üzerine düzenledi.

Önemli olan Klasik Feng Shui nin psikoloji, batıl inanç veya pozitif düşünce üzerine kurulu olmayışıdır. Klasik Feng Shui ciddi çalışma gerektiren bir sanattır böylece mekanlardaki görünmeyen ancak o mekanı kullanan kişileri farklı zamanlara göre farklı etkileyen enerjilerin incelenmesidir. Birçok Feng Shui formülü Yi Jing bilimi üzerine oluşturulmuştur.

Birçoğunuz Form ve Pusula Ekolünü duymuşsunuzdur. Sadece bu iki ekol Feng Shui’yi tanımlamak için kullanılmamalıdır. Bunlar Feng Shui metodlarını tanımlamak için kullanılmalıdır. Her klasik ve orijinal Feng Shui ekolü formları ve pusulayı kullanır. Eğer Feng Shui FORMLARI ve PUSULA’yı kullanarak inceleme yapılmazsa, muhtemelen bu Feng Shui değildir!

Daha evvel belirtildiği gibi, Klasik Feng Shui Ekolleri 2 ana gruba veya ideolojiye ayrılabilir. Bunlar ‘San He’ ve ‘San Yuan’dır.

‘San He’ ve ‘San Yuan’dan birkaç yan ekol türemiştir. Bunlar şöyledir:
• Xuan Kong (veya Gizemli İnceleme, Zaman ve Alan Ekolü)
• Xuan Kong Fei Xing (veya Uçan Yıldızlar Ekolü)
• Xuan Kong Da Gua (64 Altı Köşeli Yıldız Metodu Ekolü)
• Xuan Kong Shui Fa (Zaman ve Alan Su Metodu Ekolü)
• Zi Bai (Mor Beyaz Uçan Yıldızlar Ekolü)
• Majör Dolaşan Yıldızlar Ekolü
• Minor Dolaşan Yıldızlar Ekolü
• San Yuan Ejderha Kapısı Sekiz Formasyon Ekolü
• San He Luan Tou-(veya Çevresel Görünüm ve Alan Formasyon Ekolü)
• San He Shui Fa-(Su Metodları Ekolü)
Qi Men Dun Jia-( Mistik kapılar veya Sihirli Zırhlılar Ekolü) 


Sekiz Yaşam Şekilleri (Kuzey=Kariyer, Güney=Şan, Şöhret, Güneybatı=Evlilik) Klasik Feng Shui metodlarının hiçbirinin bir parçası değildir. Klasik Feng Shui sistemlerinin çoğu San He veya San Yuan metodlarının türevleri veya her ikisinin birleşik türevidir. Sekiz Yaşam Şekilleri bu iki sistemden hiçbir detay içermeyip Yi Jing Biliminden de hiçbir detay içermemektedir.
Her Ekolün kendince Yin ve Yang Evlerinin uygulamaları vardır. (Not: Yin Ev Mezarları inceler, Yang Ev yaşanılan mekanları inceler)

Bugün Klasik Feng Shui ‘bir’ ekol olarak uygulanmaktadır. Feng Shui ustaları ve uygulayıcıları her sistemin etkilerini ve özelliklerini tanıyarak ve en uygun şekilde kullanarak çalışmalarının kalitesini yükseltmektedirler.
Feng Shui Nedir? 4.5 5 Kybalion Feng Shui doğadaki enerjileri kullanarak hayatımızda zenginlik, uyum ve yapıcı değişiklikler yaratmaktır. Feng Shui çevremizdeki enerjiler...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved