Horoskop Nedir?

 


Bir Horoskop sizin varlığınızın esrarlı ve gizemli oluşum öyküsünün kozmik grafiğini oluşturmaktadır. Bazıları yaşamda önceden tahmin edilemeyen, belirsiz bir unsur olduğunu ileri sürerler.

Sırları ortaya dökenin, üzerinde çeşitli simgeler ve işaretler bulunan horoskop denen grafiksel bir tasarımın bulunması kimisini şaşırtır, kimisine tuhaf gelir.

Oysa, her doğum haritası güneş tayfındaki birbirinin içine geçerek karmaşık bir renk cümbüşü oluşturan ışığın sihrini yansıtır. O, tek kaynaktan gelen ve gözümüzü kamaştıran ateş tufanında sayısız renkte ışık kıvılcımlarının açılımı bizi nasıl büyülerse, doğum haritasının yorumundan ortaya çıkan yaşam ve varolma değerleri de öylesine bin bir kişiliğin köklerini yansıtır.

İşte böylesine gizemli bir araştırma yolculuğunda astroloğun tek başına sırları çözmeye çalışması sonucu yetersiz kalacak bir uğraş sayılabilir. Yorumda başarı kulvarında ipi göğüslemek için okurun (veya harita sahibinin) da katkısı gerekir. Bunu sağlamak için de hem yoruma girişmek hem de okura temel bilgileri ve nedeni açıklamak gerekir.


Örneğin, “Ay Oğlak’ta ve 7. evde yerleşmiş” satırından sonra basmakalıp astrolojik yorumları yapmak yerine, bu yerleşimin ne anlama geldiğini açıklayıp haritada bunu etkileyen tüm olasılıkları sıralamak ve sonuçlarının neler olacağını öğretmek okuru da yorum parkuruna sokmayı sağlar. Kendini sorgulamaya ve analize katkıda bulunmaya başlar. Başkalarına açıklamadığı sıkıntılı anlarını veya tuhaf gözüken davranışlarının temel nedenini hissetmeye girişir.

Astroloji size üç yoldan yardımcı olabilir. Sizi koşullandıran şartlar altında yaşayabileceğiniz mutlu yaşamın portresini çizer. Bunu başarmak için bahşedilmiş olan yetenekleri nasıl kullanacağınızı gösterir ve çizilen yolun dışına çıkmaya kararlıysak bizi nelerin beklediğini uyarır.

DOĞUM HOROSKOPU

Doğum Haritası verdiğiniz giriş bilgilerinde yer alan Doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri gibi üç koordinat ekseni bilgilerine dayanılarak hazırlanır. Yapılacak yorumun doğruluğu bu bilgilerin tam olarak gerçeği yansıtma oranlarına bağlıdır. Başka bir değişle, eğer doğum saatinizi doğru olarak bilmiyorsanız tek bacağı üzerinde sekerek yürüyen veya cambazlık yapan bir akrabota benzeriz. Luna park’da hedefleri devirmek için topları fırlatan gözlüksüz bir miyop sayılırız. Rastlantı eseri tutturulan bir kaç hedef bizi kandırmaktan başka işe yaramaz!


Bir doğum haritasındaki grafiksel tasarım deneyimli bir astrolog için kişinin aynasıdır. Yine de aynanın ardındaki sırların bazı yerleri dökülmüş olabilir. Bunun için tasarımdaki taşların bazılarının yerlerini sizin yerleştirmeniz gerekebilir.

Doğum haritası astrolojinin temel elemanları olan burçlar,evler ve gezegenlerin bir insanın doğum anında gökyüzündeki yerlerinin gösterildiği grafiksel bir tasarımdır.


her Ev çizgisi bir burç içindedir ve derece olarak yerleşime sahiptir. Belki biliyorsunuz ama, tekrarında yarar var ; Ev çizgileri burçların horoskopta işgal ettikleri 30 derecelik yay parçasında bir yerde olurlar. Yorum yaparken de bulunduğu burca ve dereceye dayanarak yola çıkarız.
Fiziksel olarak evler, uzayda tasarlanan küresel bölünmenin yerel ufkun üstünde ve altında kalacak biçimde grafiksel gösterilmesidir. Evlerin görevi yaşam alanlarını göstermesi olduğu kadar, gezegenlerin derece ve dakika olarak yerlerinin belirlenmesidir.


Sembolik olarak evler yaşamdaki belirli alanları ve aktiviteleri temsil ederler. Kimliğimizi eylem ve girişim olarak ortaya koyduğumuz sahnelerdir. Dünyanın merkez olması prensibine dayanan astrolojide, Evler de gök cisimleri gibi hareket gösteren bir düzende yerleşirler. Yani, belirli bir burcun belirli bir kısmını oluşturan herhangi bir Ev sonraki bir zamanda başka bir burcun başka bir derecesinde yer alacaktır. İşte bu nedenle evlerin grafiksel yerleşiminde doğum saati en önemli etkendir.

On iki evi barındıran daire tamamlandığında dünyanın çevresinde, aynı burçların oluşturduğu gibi bir halka yapar. Gökyüzünün yarısı görünür, diğer yarısı görünmez. Ufuk çizgisinin üzerinde kalan altı ev gökyüzünün görünen kısmı olduğu kadar herkesle paylaştığımız ve herkes tarafından görülen yalın gerçekleri temsil eder. Ufuk çizgisinin altında kalan altı ev de saklı tuttuğumuz, yorumlanarak bulunan gerçekleri temsil eder.

Altı evin (7.ev’den 1. eve kadar olanlar), Objektivite (nesnel) dünyamıza aittir. Altta kalan altı ev ((1 evden 12. eve kadar olanlar) Sübjektivite (öznel) dünyamıza aittir.

Ufuk düzleminin üstünde kalan gökyüzündeki Evler ve burada yerleşen gezegenler nesnel (Objektif) oluşumu, ufkun altında kalan elemanlar öznel (Sübjektif) oluşumu gösterir.

Boylam da gökyüzünü Başucun (MC) ile Ayakucu (Nadir) arasında kalan iki parçaya böler. Güneş, Başucunda iken günün ortasında en yüksek yere (öğlen) ulaşır. Nadir noktasında ise günün bitimi ve yeni günün başlangıcıdır (Gece yarısı).

Ufkun üzerindeki evlerde açık, somut ve yalın deneyimler göze çarpar. Yine de karakterimizin özelliğini Evlerden çok, haritamızdaki güçlü burçlar ve gezegenler belirler. Hangi yarım kürenin daha etken olduğunu ölçmekte basit bir kural uygulanır. Güneş ve Ay için 3 puan, diğer gezegenler için 1 puan verilerek yarım küreler toplanır ve hangisinin ağırlık taşıdığına bakılır.

Başucu ve Nadir arasından geçen boylamın astrolojik küremizi ikiye ayırdığını, Doğu (sol) tarafta kalan altı evin “İrade” (Özgürlük) temasını oluşturur. Batı (Alçalan Burç) tarafında kalan altı Ev de “Kader” temasını oluşturmaktadır. Gezegenlerin çoğunluğu doğu yarım küresinde olan bir insanda kendi geleceğini iradesi ile yönlendirmek arzusu göze çarpar. Bu insanın yaşama bakışında iyi veya kötü şansın rolü yoktur. Tamamen kendi iradesine dayanma ve kaderini kendi yaratma içgüdüsü hakimdir.

Batı yarım küresi güçlü kişilikte ise serbest irade kader, şans, rastlantı gibi ifade edilen bir yönlendiriciye bağlıdır. Böyle birisinin kritik durumlarda rastlantılar ile yönlendirildiğini görebiliriz. Böyle birisi astrolojik işaretlerden, sezgilerden ve rüyalardan tutacağı doğru yolu bulabilir.
Horoskop Nedir? 4.5 5 Unknown Bir Horoskop sizin varlığınızın esrarlı ve gizemli oluşum öyküsünün kozmik grafiğini oluşturmaktadır. Bazıları yaşamda önceden tahmin edil...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved