GİZLİ ÖRGÜTE GİRİŞ ve EZOTERİZM ( SIRLAR)

 


Ezoterizm sözcüğü Yunanca olan ‘’ eisothep’’ sözcüğünden gelmektedir ki, giriş yapmak demektir.Sözcüğün anlamı etimolojisinden çıkar.Giriş yapmak, dışarıdaki insanların içeri girmelerini sağlayacak bir kapı açmaktır anlamı.Sembolik olarak saklı bir gerçeği, gizli bir anlamı ortaya çıkarmaktadır.Nitekim tamamen gizli bir doktrin anlamı bu sözcüğün bütün anlamlarında belirmektedir ki, kalabalıktan ve dışarıdan gelen bir çevreyle açıklanır.


Örgüte girmenin çeşitli sırları öğrenmek bir doktrinin telkinlerini ortaya koyarak açıklamak olmadığını yazmıştım.Bir dizi törenler ve işlemler örgüte girecek olana yeniden doğmak üzere ölüyormuş hissini uyandırmak amacını gütmektedir.Bununla birlikte çeşitli törenlerde kullanılan sembol , teknik , gizli efsane ,herkese göre değişen dolaylı ilişkilerle tören ve denemelerde kullanılmakta olan bu sırlar bir çeşit olaylar bilgisi amacını da güder.Örgüte kabul törenlerinde karanlık gezinti sırasında , adayın görüşlerine çeşitli korkunç sahneler sunularak ona ölüyormuş duygusu verildiğinide yazmalıyım.Plutarque; ölüm sırasındaki ruh halinin büyük sırları öğrenme sırasında duyulan ruh durumuyla aynı bulunduğunu belirtmiştir.Bunlar önce rastlantısal koşular zahmetli gizli yerler ve karanlıkta korkulu yürüyüşlerdir.Sonra sona doğru korku son dereceye çıkarılır, ürperme , titreme , soğuk ter ve dehşet duyurulur.Ölüm duygusunu çeşitli yöntemlerle az çok vahşi metotlarla duyurulur ve her zaman bu böyle yapılır.Bundan sonra aniden bir ışığa kavuşmak dönemi gelir.Bu ani aydınlanmandır.Bu gözleri kamaştıran aydınlanmada temiz yerler çayırlar ses ve danslar gizli sözler dinsel görüntüler adaya duyurulur.Bundan aday OLGUNLUĞA ERMİŞ ve örgüte girmiş olarak serbest olur.Bu iniş ve çıkış çok çeşitli fakat birbirine benzeyen sembollerle açıklanır, efsane ve inançların önemli bir bölümü uygulanabilir.

Örgüte giriş şekillerinin her birinde iniş çıkış ,ölmek ve yeniden canlanmak çiziminin değişik bir şekli olmasına rağmen ortak ve uygun bulunulan bir özellik anlayışın kaybolmasıdır.Esrarengiz bir gelenek çeşitli dönemlerde birçok kere değişik şekillerde görülerek bütün dinlerin kökte aynı kaynaktan meydana geldiği belirtilmiştir.Üzerinde yaşadığımız dünyadan da eski bir geleneğin bu sırlarda ortak bulunduğuna gereksinim duyulmaktadır.Bu bağlantıya göre sırları öğrenenlerin düzenli ve kesintisiz olarak birbirini izleyip bir çeşit zincir oluşturması gerekir.İnsanlığın çeşitli dönemlerinde kökenden gelen bu mirasın korunması için bu dönemi her zaman bazı kimseler dünyasal olmayan yani insandan insana aktarılan bir bağlantı bulunmaktadır.Mezhebin dışında kalanlardan gizli bir düşünce bulunmaktadır.

Örgüte girişin etki ve ışığında birçok aday felsefi ve dini düşüncelerini geliştirmişlerdir ki, bunlar aynı temel düşüncelere dayanmaktadır.Bütün gizli bilgiler gibi bu çeşit düşüncelerde anlaşılması güç olan karışık sorunlarla uğraşmışlardır.Dünya nasıl yaratıldı ? Niçin yaşıyoruz?Kötülükler neden sürmektedir ? gibi…Önce insan kökeninin nedenlerini varlığın amacını ve öldükten sonraki durumunu öğrenmek istemişlerdir.Her zaman gizli örgütlerde adaylar dünyayı yöneten yasaları öğrenmek istemişlerdir.Böylece KABALA gizli bir felsefe olup bir örgüte katılmak değildir.Sembol rumuz efsane ve mitolojiden yararlanılması tanımlanamayan olguların açıklanmasının tek yöntemidir ki, bunlar garip ve güç anlaşılan şeylerdir.Sonuçta bu konuyu en geniş anlamda alırsak bunlar tarihin gerçek felsefesidr.Kuramlara gelince onları aşağı yukarı klasik gizli bilimlerin hepsinde bulmak olasıdır.Doğa üstü dünya doğa dünyasının gerçek nedeni olmaktadır ki, bu da duyguların denetimi altına düşmektedir.(GÖRÜNMEYEN ŞEYLER TOPLULUĞUNUN GÖRÜNEREK BELİRMESİ).Dünya ve insan arasındaki karşılaştırılmalı ilişki yaratılış kuramlarında çoğunlukla bir erkek bir dişinin birleşmesi ilkesi dünyanın yumurtasının eski doktrinlerde başlangıç bulmasıdır.Yumurta tohum ve hücre durumunda bütün canlılar gelişerek birçok yayılmalarla birbirlerinden farklı olurlar.Esrarlı bilgiler genel adı altında belirtilen bu düşünce akımları ilk bakışta sanıldığından çok daha önemli etkiler belirtmektedir.En eski çağlardan beri aralıksız birbirini izleyen az ya da çok esrarengiz kuruluşlar yapmıştır ki, bunları bilenler esrarengiz bilimleri meydana getirmiştir.Bazı dinsel tören ve geleneklerde de bu etki belirmektedir.Bu bakımdan burada örgüte giriş ile dinler arasındaki ilişkiler söylenebilir.Dinler yayılma amaçlarıyla felsefi kurumlardır. Yani herkese açıktırlar.Oysa girilecek örgütler ise gizli olup ilke olarak bazı durumlarda ve konularda seçilmiş olan kimselere ayrılmıştır.Bazı durumlarda felsefe ve gizlilik aynı grupta birleşirler.Modern bir örnek olarak Mormonları alırsak iki .çeşit ayinleri ve törenleri bulunmaktadır.Herkesin katılabileceği genel törenler ve yalnız rahiplerin katılabileceği tapınakta yapılan gizli ayin.Fakat gizli ayinlere ve örgütlere katılanlara karşı kilise çoğunlukla mücadele etmiştir.

İlk İnsanlarda Gizli Örgütler…..

İlkel topluluklarda katılım iki şekilde oluyor:

1 Önce bütün toplum bireylerine uygulanan bir katılım şekli vardır, bunlar çocukluktan ergenliğe geçiş törenleridir. Gençler genel bir törende vücutlarına döğme yapılması ya da vücutlarının bir yerinin kesilmesi gibi uygulamalardır.Bütün bunlar yeni yetişenin kendinden geçip hipnotizma edilmiş bir duruma girmesinin sağlamak içindir adaylara böylece toplumun inançları öğretilmiş olur.Bu konuda sosyal ilkeler doğanın ve evrenin düzenini yansıttığı gibi, yönetim tekniği ile sihir arasında dar bir bağ vardır.

Katılınan örgütler doğuda Çin Hindistan Tibet te siyasal bir amacı olmayan esrarlı törenler çoktur.Bunların yanı sıra :

Eski çağların sırları :Mısır Yunan Roma imparatorluğu

İslamiyetin sırları

Orta çağlarda gizli örgüte katılımlar

Rose Croix( Güllü Haç) örgütü

Masonluk

GİZLİ ÖRGÜTE GİRİŞ ve EZOTERİZM ( SIRLAR) 4.5 5 Unknown Ezoterizm sözcüğü Yunanca olan ‘’ eisothep’’ sözcüğünden gelmektedir ki, giriş yapmak demektir.Sözcüğün anlamı etimolojisinden çıkar.Giriş...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved