GİZLİ ÖRGÜTLER

 


 Gizli örgütler 2 ye ayrılır .Siyasal ve Dinsel (mezhepci) Örgütler

1.Siyasal Gizli Örgütler:Bunlar çalışmalarını ya da hiç olmazsa üyelerinin adlarını gizli tutmak isteyen topluluklardır.Onların çalışmaları ya adaleti sağlamak amacında olan topluluklarda olduğu gibi resmi oluşumlara ya da çoğunlukla iktidara yönelmiştir.Örgütlenip sınıflanan bu grupların niteliklerinden biri de sınırlandırılmış sürelidir. Amacı zamana uyan gizli örgüt yaşayabilir, amacı siyasal ise onu doğuran neden ile zorunlu olarak söner.


2.Dinsel (Mezhepçi) Örgütler: Zulüm yapıcı ve baskıcı olanlar dışında bu topluluklar varlıklarını gizlemeye gerek duymazlar.Onların yasaları tarihleri toplantı yerleri , doktrinleri ve üyelerin adları bile herkes tarafından bilinmektedir.Bu topluluklar yalnız dinsel törenlerini gizli yapmaktadırlar.Yabancılar bu törenlerine kabul edilmemektedir.Parola ve işaretler üyelerin birbirini tanımasını sağlamak içindir.Bu toplulukları kapalı bir örgütten ayırt eden özellik, bu örgütlerin üyelerini kabul törenlerinin ayrıntılı olup dinsel tören biçimi göstermesidir.

Bazı durumlarda bunları ayırmak oldukça zordur.nitekim, siyasal çalışmalara girişmek için örgüt katılan üyeler gizli toplantılardan yararlanılır.Diğer yandan dinsel amaçlar güden topluluklarda mezhepçi topluluklara benzeyen giriş törenlerinde derece derece sınıflamadan yararlanmak gereksinimi duyulmaktadır.

Şimdi bir mezhep ya da örgüte kabul töreninden adayların ne anladıklarına bakalım .Çünkü bu anlamı halk dilinde gizliliğin etkisiyle tam anlamı yitirmiştir.

Bir örgüte ya da mezhebe kabul edilme bunun özellikleri ve amaçları şöyledir:

Genellikle örgüte girmek insanda ruhsal bakımdan ilkel bir durumdan daha gelişmiş bir duruma geçmeyi gerçekleştirecek bir geçiş diye tanımlanabilir.Yabancının örgüte aday olması için ahlaksal ve fiziksel durumunda sembolik denemeler yapılır.Bundan amaç adaya yeni bir hayat için tekrar doğmak üzere öldüğü duygusunu vermektir.Daha kesin olarak bunu üç şekilde anlatılır:

1.Gerçek anlamıyla bir örgüte girmek yabancılıktan daha gelişmiş bir çevreye katılmak daha iyi bir duruma erişmek demektir.Sonuç olarak bir mezhebe girmekle yabancı gerçek bir mistik duruma gelecektir.O zaman onun amacı her koşulun dışında insanı yönetmek olacaktır.Rene Guenon bu konuda, ‘’Diğer kişilerle ilişkide bulunmak değil fakat kendinden üstün bir kişilik elde ederek bunun gerçekleştirmektir.Doğal olarak yalnız insan sever bir kişi olarak bunu belirtmek saçma olacaktır.Fakat insan sever bir kişi olarak kendini gösteren kimseninde bazı durumlarda başka türlü belirtirler göstermesi olanak içindedir.’’ Diye yazıyor.Bu durum bu insanın tamamen bir iç gerçekleşmesidir ki, bu gerçekleşme kişinin kendi varlığında taşıdığı olanakların gerçekleşmesidir ayrıca örgüte girebilmek için doğal yeteneklerin önemide ayrı bir konudur.Fakat insan kendi kendine bir örgüte giremez.Bir örgüte girmek, aday olmak sözcüğün eşanlamlısı latince başlangıç giriştir.Ö rgüte girende yola koyulmuş olandır.Bu bakımdan aday çoğunlukla inzivaya çekilen mutasavvıftan ayırt edilir.Bir örgüte aday olacak kişi o örgütün aday organizasyonu tarafından seçilir. Ki bu özellik örgütün sosyal karakterini belirtir.Bununla birlikte bu organizasyonun her zaman yeni adaya öncülük ve önderlik yapmayıp ona ruhsal etkide bulunmaktır.Mezhebin gizini bilenler yabancıya bildirilmeyen adaylık karakterini çok geliştirmişlerdir.Çünkü bu konunun dışarıya sızmaması gerekir.Adaylık sırları açıklanmaz yalnız örgüte girişi onu bilmeyi sağlar.ARİSTO ‘’ Mysteres d’Eleusis’’ de öğrenmek değil fakat hissetmek diye yazıyordu.Bu kitapta gizli doktirin öğrenilmiyor fakat hisler duyuluyordu .Adaylık sırrı gerçekten belirtilmez çünkü herkes bir geleneksel sembolleri kişiseleştirmiş olur.Mezhebe yabancı olanlar törenleri en ince ayrıntılarına kadar öğrenirler.Böylece örgütün sırrı açıklanmış olur.Fakat tamamen anlaşılıp tanınamaz .Bütün gizli örgütlerin esrarında görünen yabancı ve kışkırtıcı çeşitli sınav ve denemelerle psikolojik mekanizma işletilir ki , bunlar yüzeysel bir araştırmaya girişenler için anlamsız ve gereksiz bulunabilir.Oysa bunlar tamamen tanımamışlardır.Bu konuda seçkin bir mason olan J.Boucher :’’ Bu törenler bilinç altına etki ederek gerçek bir etkinin gücünü sağlarlar.’’ Demektedir.Gizli olanaklarını ortaya koyarak kişinin örgüte girişini gerçekleştirir.Aday bir kere örgüte girdikten sonra üye olur ve mezhebin esrarına göre hiçbir şekilde bir daha örgütten ayrılamaz .Dış masonlardan sözedilmesi saçma olur çünkü masonluk nitelikleri geri alınamaz .Çıkarılan veya ayrılan bir mason için İngilizler ‘’bağiımsız mason ‘’terimini kullanmaktadır.

Örgüte giriş basit bir geçişle olmayıp eylemle ortaya konur ki, kişiliğin bütün varlığıyla işbirliği yapılmasından düşünce ortaya çıkar.Mason kuramcıları bazı masonların örgüte girişlerinden sonraki durumlarınıda böylece açıklarlar.Giriş aşaması üç bölüm olur:

1Kişiye başlı yetenek

2 Bilinçaltına sızmak

3Kişinin yapacağı işin gerçekleşmesi

Örgüte giriş törenleri fiziksel ve ruhsal bir sınav denemesidir ki, insan psikolojisine etki ederler.Bu törenler kimi zaman açık olarak yapılırÖrneğin ilkel topluluklarda çocukluktan ergenliğe .geçiş törenleri.Fakat bunlar çoğunlukla gizli yapılırlar.Gizli örgütlerin giriş törenleri onların sırlarıdır.Aday örgüte yabancı kimselere onları açıklamayacağına yemin eder.Ayrıca giriş törenlerinin de bir etkisi olmaktadır ki, bu da onları yapan kişiye bağlı bulunmamaktadır.kendine zarar olmayan bu fonksiyon dikkate alınır.Bunun gibi dinsel ayinler bunları yapan papazın ahlaksal özelliğine bağlı bulunmamaktadır.Diğer yandan onların en küçük ayrıntılarının uygulamasına büyük bir özenle uyulması gerekmektedir.Yoksa hiçbir etkili sonuç elde edilemez .Fakat adayın durumu ne olursa olsun , örneğin Hristiyan vaftizin tersine giriş töreni örgüte girebilecek bir kimse için yapılmıyorsa etkisiz kalır.Sonra bu törenlerde anlamlı sembollere rumuzlara başvurulur ki, yalnız sırları bilenler bunları anlayarak değerlendirebilirler.
Buna karşılık bütün rumuzlar gerekli durumlarda onu düşünenler için törenlere benzeyen etkilerde bulunurlar.Böylece örgüte giriş bu rumuzların tamamlanmasıyla sonuçlanır.

Sırları öğrenmenin derece ve sırası:Bir sırrı öğrenme ilk olarak bilmenin erincinden ileri gelmekte ise de aday bu sırları yavaş yavaş öğrenebilir.Çoğunlukla söylediği gibi adayın uzun çalışmalarını belirten çetin bir yoldan geçmesi gerekir.Bütün gizli örgütlerde sırların dereceleri olup , örgüte giren adayın gelişmesine göre eriştiği aşamalarda bunları öğrenebilir.Örgütün kurallarına uyarak esrarını öğrenecek kişiler bu örgütün çok karışık olan başkanları tarafından giriş törenlerinin yapılmasında büyük bir titizlikle değerlendirilen ve örgüte kabul edilen dereceye göre sırları öğrenmektedir.
GİZLİ ÖRGÜTLER 4.5 5 Unknown   Gizli örgütler 2 ye ayrılır .Siyasal ve Dinsel (mezhepci) Örgütler 1.Siyasal Gizli Örgütler:Bunlar çalışmalarını ya da hiç olmazsa üye...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved