KABALA...

 


Kabala, Tora(Musa nın beş kitabı) ve İncil in diğer kitaplarının geleneksel tefsirinin yanı sıra daha önceki tefsirlerin bağlayıcı olarak kabul görmüş derlemelerinden örneğin Talmud da bulundukları gibi ortaya çıkmıştır.XII.yüzyılın sonuna kadar Fransa nın ve İtalya'nın kültürel merkezlerinde Hristiyanlıkta olduğu gibi Yahudikite de tesfir sanatı o kadar ilerlemişti ki, ''Skolastik'' fo
rmalizmi altında katılaşma tehlikesi yaşıyordu.Buna karşılık önceleri Provence Yahudilileri arasında daha sonra İtalya ve İspanya Yahudileri arasında Hristiyanlık ile aynı dönemde . Kabala nın Yahudi mistiği ortaya çıktı ve kısa sürede bütün Yahudilikte yayıldı.KABALA nın en önemli üç eseri şunlardır:V. yy da ortaya çıkan SEFER YETZİRAH(Yaratılış Kitabı); 1175' Provence de yazılmış SEFER HABAHİR(Aydınlanmanın Kitabı) bu esere dayanır.Bu ikisinden oluşan ve çok sayıda ilaveye sahip bir derleme, XIII.yy İspanya'da yazılmış ZOHAR'dır(İhtişam).Efsane oluşumlara göre bu kitaplarların hepsi tabiiki çok eskidir ve erken dönemdeki meşhur hahamların eserleridir.her üçünün de konusu ''SCFİROT'' ağacı, aynı zamanda rakam olan İbrani alfabe harflerinin anlamı ve bunların ASTROLOJİ (Özellikle SEFER YETZİRAH eserinde), yeniden doğum , bilgeliğin 32 patikası ya da 1.Musa kitabındaki açılış dizelerinin gerçek anlamına (SEFER HABAHİR eserinde) bağlantıları söz konusudur.

İbrani harflerinin özel anlamı birçok diğer halkta olduğu gibi ilk dönem Yahudilikte kutsal metinlerin yazılarak kutsiyetinin bozulmasının (DRUİDLER) yasak olmasından çıkmıştır, ancak bu aktarımı da oldukça zorlaştırır.Bu ikilemden çıkış yolu, harflerin kendisinin kutsallaştırılmasıdır.Bu nedenle, TALMUD un en eski metinleri Mişna ''Pirke Avoth'' da (Babaların Kelamları) ,İbrani harflerinin biçimleri Tanrı nın Sabbath da tan ağarırken yarattığı on nesneden birisidir; nesneler doğanın dışında bulunur fakat doğal düzeni rahatsız etmez örneğin BİLAM ın (Konuşan ) eşeğinin ağzı gibi.Mişa nın başka bir yerinde MENACHOT(Yemek kurbanı) Tanrı nın harflere taçlar, diakritik işaretler yaptığından bahsedilir ve İsa nın bunlardan şöyle bahseder(Matta 5:18):Çünkü size doğrusunu söyleyeyim : Gök ve yer geçip gitmeden, herşey gerçekleşmeden Kutsal Yasa dan en küçük bir harf ya da nokta bile yok olmayacaktır.Kabalistlerin görüşüne göre yaratma sırasında TORA nın bütün harfleri mevcuttu, fakat kelimelere dönüşmemişti ve Adem şeytana uymasaydı. mevcut olandan farklı bir sıralamaya girilecekti.Bu nedenle Tanrı Mesih in varışından sonra bunların şimdiki sıralamasını kaldırarak yenisini yaratacaktır ya da Mesih inançlılara şimdiki metni, harflerin farklı bir düzeninde okumayı öğretecektir.

Kabalistlerin çabaları, çu anda var olanın ardında, Mesih zamanındaki bu çok farklı metin için geçerlidir; o buna Tanrı nın varlığının aydınlanmasının getiriri aynı on Scfirot da (kıymeyli taşlar) tanrısal olanın yayılımının kademesi veya zincirin resmidir, öyle ki bunun üzerinden tanrıcılık yaratımı etkiler ve bunun üzerinden onunla bağlantı kurar. Şimdi yaratım birbiriyle iç içe geömiş dört dünyadan oluşmaktadır.En yükseği vr herşeyi kapsayan ATZİLUTH dur, tanrısal isimlerinin sınırsız dünyasını briah kapsar, baş meleklerin dünyasını çevreleyen Yetzirah dır ve netice biçimlerin hiyerarşik dünyas, insanların ve nesnelerin elemantal dünyasını içinde taşıyan ASSİAH tır.Bu dört dünyanın her birisinde bir Scfirot ağacı vardır ve dört ağaç aralarında bağlantılıdır, öyle ki kabalist Scfirot ağaçlarının üzerine çıkarak tanrısal isimlerin sınırsız dünyasına kadar erişebilir.Bu örneğin ekstatik kabalada gerçekleşir, ki buna isimlerin kabalası da denir.Bu sırada tanrı nın TEVRAT ta gizlenmiş bütün isimleri ezberden okunur.Büyük kabalist ABULAFİA, '' İsmin (Tanrı nın yani JHWH) her harfinin başlı başına bir isim olduğu konusunda uyarır, buna göre Jod da bir isimdir ve JH de bir isimdir.''Bundan şöyle devam edilebilir:JHW de Tanrı nın bir ismidir ve HJW ve WJH ve HWJ veJWH nin hepsi tanrı nın isimleridir, böylece TEVRAT ta bu harflerin ve harf kombinasyonlarının ortaya çıktığı ve Tanrı nın diğer isimleri ,örneğin Adonaj ,Zebaoth, Şaddaj ya da El de ezberden okumaya katılınca harf kombinasyonlarının miktarı tüm sınırları aşarak büyür.Eğer ezberden okuma sırasında emredilmiş nefes teknikleri de uygulanırsa , ekstasenin kabalistleri git gide daha yukarıya yükseltmesi kolayca gözönüne getirilebilir, ta ki tanrısal isimlerin sınırsız dünyasını keşfedene kadar ve sonunda onun içinde ''_Taç '' a (''KETHER '' en yüksek Sefira ) da ulaşır.Hiçbir varlık daha yukarıya yükseltilemez ,baş melekler bile.Tanrı ulaşılamazdır.Kabalistlerin ''AJN SOF'' sınırsız boş alan dedikleri (kelime olarak :bu sınır değildir,Tanrı nın sözü ve iradesi üzerine ''Ajn '' dan (O değildir) ortaya çıkan yine ulaşılmaz olan tüm varlığın en eski temelinde üzerindedir.

Kelime kombinasyonunun meditasyon sanatı TEMURAH ın yanında kabalistler NOTARİKON ve GEMATRİA yı kullanmıştır.Notarikon da her hangi bir kelime dizisinin ya da örneğin dize başlangıçlarının başlangıç harfleri yeni bir kelime oluşturur.Musa nın 5. kitabında RAB emirlerine uyması konusunda halkı uyarır ve şöyle der;(Bölüm 30 dize 11f):
Çünkü sana bugün verdiğim emir senden saklanmamaktadır, ne uzakta ve ne de gökte, öyle ki şunu söyleme:Kimi bizim için göğe çıkacak ve onu alacak ki biz onu duyalım ve yapalım?

Umberto Eco kusursuz Dilin Arayışında adlı kitabında İncil in bir kısmından , burada '' Bizim için göğe kim çıkacak'' yarım soru tümcesindeki kelimelerin başlangıç harflerinin (cümlenin orjinalini yazmıyorum) sünnet için İbranice kelimeyi MJLH ve son harflerinin demonun ismini JHWH oluşturduğunu göstererek bir Notarikon için güzel bir örnek çıkarır.yani yarım soru tümcesinin mistik anlamı şudur:Sünnet EFENDİ ye götürür.İbranice harflerin sayı değerlerini inceleyen GEMATRİA tekniğinde kelimeler arasındaki mistik ilişkiler ya da münferit kelimelerin mistik anlamları keşfedilir.Oldukça sık iktibas edilen örnek demon adı sayı değeri yetmiş iki olan JHWH dir, öyle ki bu sayı demonun nın mistik gerçek isimlerinin yanı sıra dünya üzerindeki tüm halkaların sayısını vermektedir.

XIV.yy boyunca kabalistlerin öğetileri, başta Fransa ve İtalya olmak üzere , Hristiyan tarafından da öğrenilir.XI. yy sonlarında Isabela von Kastilya ve Ferdinand von Aragon un altında İspanyol Yahudileri nin dağıtılmasından sonra tüm Avrupa da ki hümanistler arasında geniş bir kabul yaşanır. Bu sırada Cosima deMedici nin vakfettiği Floransa daki Platonik Akademi de öğretmen olan Marsilio Ficino bundan büyük kazanç elde eder;Almanya da Yuhanna Reuchlin bir hristiyan kabalistliğini imkanını keşfeden ilk kişilerden birisidir.Bu yayılma çerçevesinde kabala, kısa sürede mistik gömülme metodundan ucuz büyü sihir batağında olan ''Gizli öğretilerden '' birisine dejenere olur ve Sefer Yetzirah bilgili canlı yaratıkların ve Golem in yaratabildiği büyü kitabına dönüşür.
KABALA... 4.5 5 Unknown Kabala, Tora(Musa nın beş kitabı) ve İncil in diğer kitaplarının geleneksel tefsirinin yanı sıra daha önceki tefsirlerin bağlayıcı olarak ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved