Rüyada Neden Semboller Önemlidir ?

 


"Sözler tek başına aktaramaz hakikati" Zümrüt Tabletleri 

Sembol sözcüğünün kökeni, Eski Mısır dilindeki "symbolon" sözcüğünün Grekçeye geçmiş hali olan "symballein" fiilidir.Birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, bir arada toparlayıp bağlamak anlamına gelir.

Bir sembol anlatmak istediği şeyi en kesin , en belirli ,en sade , en doğal şekilde ifade eden işarettir.Sembolizm evrensel bir dildir ve insanlar için en ortak dildir.Öğretilerdeki , kutsal metinlerdeki sembolizmin nedenlerinden biri; varlığın fazla yük altında bırakmadan , onun kavramayacağı derecede yüksek ,kavraması güç kompleks bilgilerle ezilmesine, yıkılmasına yol açmadan, derece derece, yavaş yavaş anladığı oranda yükselmesini sağlamaktır.

ALIŞIK OLMAYAN GÖZE IŞIK, ALIŞTIRA ALIŞTIRA verilir.Bir sembol çözülmeye çalışıldığında yalnızca sembolün gösterdiğinden , figürden yola çıkılmamalı , sembolün bağlamı yani kullanıldığı devrin ve ortamın koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Doğa Yasaları İlahi Yasaların bir tür tezahürü gibidir.Görünü alem ile görünmez alem arasındaki benzeşme ;okultizmdeki ünlü "yukarısı aşağıya , aşağıdaki Yukarıdakine benzer" sözüyle dile getirilmiştir. 


Sembolizmin haberci rüyalarda , vizyonlarda ve ruhsal tebligattaki mevcudiyeti inisiyasyonlardakine kıyasla tamamen farklı nedenlere dayanır.Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, insanın İMAJİNASYON yeteneği sembolleştirici bir role sahiptir. Rüyalarda orijinal kaynağından inmeyen başlayan "anlam" yani ruhsal tesir, onu alan kişinin zihninde imaj olarak ve ağzında söz olarak belirene değin geçirdiği bir sürü dönüşüm sırasında ister istemez orijinal halini yitirip kabalaşmak zorundadır. 

Metapsişikçiler şuuraltının bu değiştirici ya da dönüştürücü etkisine "renkli cam etkisi" adını verirler.

Haberci rüyalardaki semboller bireyseldir.Mesaj rüyayı görene verilmek istendiğinden ve rüyayı görenin şuuraltının sembollerine bürünmüş olduğundan, mesaj rüyayı gören kişinin manevi yapısına uygun yaramaz.Neden derseniz; örneğin rüyasında aslan görmüş bir insan ,gerçek hayatta aslanın ismini dahi duysa korkup ürperiyorsa, bu rüyasındaki anlam tehlikeli bir düşmanının olduğuna işarettir.Ama başka bir insanı ele alalım; bu kişide aslanı; güç ve kuvvet olarak görmektedir. Yani iki ayrı kişinin aslanla ilgili rüyası anlam bakımından farklı içerik taşır.Bunun içindir de rüya yorumlama kitapları hiçbir işe yaramaz.

Çünkü haberci rüyadaki her sembol, rüyayı gören kişinin duygularına, düşüncelerine, bilgilerine, değer yargılarına , korkularına, kısacası iç dünyasına göre düzenlenmiştir.
Sembolizmin inisiyasyonlardaki temel nedenleri şunlardır;

1. Kimi hakikatlerin , o hakikatleri öğrenme liyakatine ulaşmamış kimselerden gizlenmesi gereği 
Bu gereğin 3 temel nedeni vardır: 

Tekamül düzeyi geri , dogmatik bağnaz insanların hakikatlere ait bilgileri açıklayan hikmet ( bilgelik ) sahiplerine karşı tehlikeli, tutucu tepkiler göstermeleri.

Hakikatlere ait bilgilerin, o bilgilere ihtiyacı olmayanlardan yani gelişim düzeyi gereği tekamül ihtiyaçları henüz bu yolda olmayanlardan ve o bilgilerin taşıdığı enerjiyi kaldıramayacak olanlardan saklı tutulması. Hakikatlere ait bilgiler bir tür enerji gibidir.

Kapasiteleri uygun olmayanlar bu enerji yükünü kaldıramazlar. Ve bu yük onlara yarar değil zarar verir.

2. Hakikatlere ait bilgilerin ehli olmayan ellere geçmesi tehlikelidir.

Hakikatlere ait bilgilerin avamı beşer tarafından bilinmesi gereken kısmının, onların anlayabilmesi için , daha sade ve basit kalıplarla indirgenmesidir.
Rüyada Neden Semboller Önemlidir ? 4.5 5 Unknown "Sözler tek başına aktaramaz hakikati" Zümrüt Tabletleri  Sembol sözcüğünün kökeni, Eski Mısır dilindeki "symbolon" s...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved