Sembolizm'de Hayvanlar Ve Anlamları

 


Sembolizm'de hayvanlar çok önemli bir yer tutar. Her folkta hayvanların değişik sembolleri ve anlamları olmuştur. Her medeniyet hayvanlara sembolik olarak çeşitli anlamlar yüklemiştir. Bunlardan bazıları;

Rakun:

Amerika yerli folkunun gözdesi olan rakun bir düzenbazdır ve yaramazlık, el çabukluğu ve uyum kolaylığı simgesidir.Maskeyi andıran yüzü biçim değiştirme becerisini sembolize eder.

Çakal:

Leşçil çakal, Hindistan'da yıkıcılık ve şer temsilidir, ancak Eski Mısır'da ölüleri öteki alemde karşılayan Anubis olarak tapılmıştır. Eski Ahit'te çakal keder ve yalnızlığın simgesi olmuştur.

Sırtlan:

Leş yiyici sırtlan pis, korkak ve hırslı bilinir. Cinsiyet değiştirebildiğine dair eski bir inanç yüzünden cinsel sapkınlıkların sembolü haline gelmiştir.

Tilki:

İki yüzlülük, sinsilik ve kalleşliğiyle tilki bir düzenbazın tüm niteliklerini içinde barındırdığına inanılırdı. Amerika yerlileriyle Doğu kültürlerinde şekil değiştirici olarak görülen tilki , folklor ve edebiyatta da çokluk başka bir kılıkta ortaya çıkar.

Kurt:

Eski Roma'da kurt ana ilgisi, cesaret ya da zafer sembolüydü. Günümüzde Batı'da kurnazlık, zalimlik, zamparalık ve hırsla ilişkilendirilmektedir. Amerika yerlileri danslarında, ruhlara öte alemde yol göstermeleri için kurtları çağırırlardı.

Ayı:

Çoğu şamanik gelenekte ayı, tıp, şifa ve bilgelikle ilintilendirilmiştir. Genel olarak kuvvet ve cesaret timsalidir ve savaşla ilgili tanrılarla bağlantılıdır.

Sincap:

Orta Çağ'da kırmızı sincap atikliği ve renginden ötürü şeytanı simgelerdi. İrlanda tanrıçası Medb'in amblemidir.

Uçan Tilki:

Bir meyve yarasası olan uçan tilki Samoa folklarında ormanın koruyucusu olarak görülürken Yeni Gine'de çoğunlukla kalkanlarla oyması yapılan bir kafa avcılığı sembolüdür.

Yarasa:

Batı'da yarasalar vampirlerle, şeytanla ve cadılıkla ilişkilidir. Yunan inanışına göre ise kurutulmuş yarasa ölüsü şans getirirdi. Yarı kuş ve yarı fare olarak görülen yarasa hileyi simgeler. Amerika yerlilerinin gözündeyse yağmur getiricidir.

Fare:

Genellikle utangaçlıkla bir tutulan fareyi Hristiyanlar yaşam ağacının köklerini kemiren Şeytan olarak görürdü. Başka kültürlerde tutumlulukla bir tutulmuştur.

Sıçan:

Asya'da iyi talih ve varlık simgesi olarak sayılır. Daha yaygın çağrışımı ise, ölüm, bozuşma ve yıkımla ilgilidir.

Kunduz:

Amerika yerlilerinin mitinde önemli bir hayvan olan bu inşaat ustası çalışkanlık ve sebat olduğu kadar yuva ve aileyi de temsil eder. Hristiyan sembolizminde iffeti simgeler.

Kirpi:

Amerika yerlilerinde bir kendini koruma sembolüdür. Hristiyanlara ise kötülüğü çağrıştırır. İrlandalılar cadıların inek sütünü emmek için kirpi kılığına girdiğine inanırlar.

Tavşan:

Ay'la ilişkili olan bu hayvan öteden beri doğurganlık ve yeniden doğuşla ilişkili görülmüştür. Atikliği, hızı ve utangaçlığı onu Hristiyanlığın uyanıklık ve yoldan çıkmaktan kaçınmanın sembolü kılmıştır.

Yabani Tavşan:

Bir düzenbaz, kahraman ya da Ay'la ilgili doğurganlık simgesidir. Avrupa'da cadıların eşlikçisi olarak görülürdü. Doğu'da Buda'nın önceki bir vücut bulması sayılır.

Kanguru:

Şamanizm'de kanguru aile bağlarını simgelerken Avustralya yerlileri için ata canlı ve kabile totem hayvanıdır.

Öküz:

Öküz zorlu çalışma ve varlık timsalidir. Hristiyanlar için İsa'nın koşum hayvanı iken Budistlerde ak öküzü tefekküre dayalı bilgelik sembolü olarak bilinir.

İnek:

Ana besleyiciliğinin simgesi olarak bilinen Toprak Ana'nın ete kemiğe bürünmüş hali olarak görülür.Hinduzim'de en kutsal hayvandır.

Fil:

Öteden beri Asya'da ve Afrika'da egemen güçle ilişkilendirilen fil kuvvet, kuvvet istikrar ve bilgeliği simgeler. Hindular fil başlı tanrı Ganeş'e tapar.

Maymun:

Hristiyanlıkta maymun hile ve kibirle ilintilendirilirken Hinduzm'de maymun tanrı Hanuman büyük bir savaşçı ve Rama'nın koruyucusuydu. Japonya' da maymuna saygı duyulur. Üç mistik maymun doğru yolu simgeler. ''Kötülük görme, kötülük işitme, kötü konuşma.''
Sembolizm'de Hayvanlar Ve Anlamları 4.5 5 Unknown Sembolizm'de hayvanlar çok önemli bir yer tutar. Her folkta hayvanların değişik sembolleri ve anlamları olmuştur. Her medeniyet hayvanla...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved