Aura Nedir ?

 


Latince ; aura , zerre demektir. Tüm ruhlandırılmışları ( canlıları) çevrelediği söylenen, ince maddeli bir gücü tanımlayan ezoterizme dayalı bir kavramdır.

İnsanların çoğunluğu Aura ‘yı algılayamaz. Ancak görebilen kişiler bunu büyük bir görüş birliği ile hassas tanecikli , bütün canlı yaratıkları bir manto gibi saran , form, büyüklük ve renk bakımından kendini sürekli yenileyen, çok renkli ışınım halkası biçiminde tanımlar. Bu sürekli değişimden aura – taşıyıcısının özel nitelikleri okunur. Aura – okuma 90 ‘lı yılların başında moda olmuştur.


Aura ‘ nın renkleri söz konusu kişinin karakterini ,sağlık durumunu , duygusal bağlılık yeteneğini ve hatta meslek hayatındaki şanslarını ele verdiği söylenir. Bunu yanında Aura ‘ nın , her an manevi durumu da yansıttığı söylenir, öyle ki aura- okuyucusu , gözlemlediği insanın sinirli ya da sakin durumda olup olmadığını hemen anlayabilir.

Eski çağlardan beri aura teorileri bulunur. Örneğin , Rudolf Steiner ‘ in antropozotifi teorisinde olduğu gibi , yeni izahatlar getirilerek tekrar tekrar ezoterik ekoller tarafından ele alınır.

Ezoterik öğretiye göre vücudu yedi kat çevreleyen auranın tasviri .Yetmişli yıllarda aurayı görünür hale getirdiği söylenen ‘’ kirlian – fotoğrafçılığı ‘’ nın ilk örnekleri sunulmuştur. Rus mühendisin geliştirdiği ve ‘’ fotoğraf plakası üzerine yerleştirilmiş bir cismin korona ışınımının ‘’ yansıdığı söylenen ‘’ yüksek frekans- fotoğrafçılığı ‘’ nın sonuçları yakın dönemde birçok ezoterikçi tarafından şüpheyle karşılanmaktadır.Çünkü ‘’ ölü madde ‘’ lerden oluşan cisimlerde ışınım halkaları görülmektedir.
Aura Nedir ? 4.5 5 Unknown Latince ; aura , zerre demektir. Tüm ruhlandırılmışları ( canlıları) çevrelediği söylenen, ince maddeli bir gücü tanımlayan ezoterizme day...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved