Bilimde Düşünce Gücü

 


21. yüzyılda kuantum fiziğinin bulgularından etkilenerek, sosyal bilimlerde, pozitivist akım yerini, post modern akıma bırakmıştır. Tüm bu değişimin, temelinde yatan bulgu; “insan zihninin oluşturduğu teorilerin, her ne kadar dış gerçeklerden etkilense de, dış gerçeklerin de bizzat teorilerden etkilendiği gerçekliğidir”

Bir diğer deyişle; insan herhangi bir olguya bakar, varsayımlar, hipotezler ve nihayetinde teoriler geliştirir, söz konusu olgu bu çerçevede isimlendirilir ve sıfatlarla donatılır. Tüm bu çerçeve, bireyin, söz konusu olguya, bakış açısını, yani algısal duruşunu belirler. Algısal duruş ise, bu olgu karşısında nasıl tepki vermesi gerektiğini, yani karar ve davranış şekillerini belirler. Bireylerin, karar ve davranışları sonucunda, söz konusu sosyal olgu, her ne olursa olsun, bireylerin en başta geliştirdiği varsayımlar doğrultusunda şekillenmeye başlar ve teori kendi kendini gerçekleştirir. Bir sonraki adım ise, teorinin kendini güçlendirme dönemidir, kendi beklentisi doğrultusunda şekillendirdiği, dış dünya gerçeğinin, teoriyi bizzat doğruladığını görür.Bilimde Düşünce Gücü 4.5 5 Unknown 21. yüzyılda kuantum fiziğinin bulgularından etkilenerek, sosyal bilimlerde, pozitivist akım yerini, post modern akıma bırakmıştır. Tüm bu...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved