Kabala ve Astroloji - Ezoterik Astroloji

 


Kabalistik astroloji geleneksel astrolojiden çok önemli bir noktada ayrılır: Geleneksel astroloji Gregoryan (Gunes) takvimi kullanırken, Kabalistik astroloji hem güneş hem de ayın pozisyonlarına göre ayarlanan İbrani takvimini kullanır.

Burçlar doğum anında ruhun belirli özellikleri edinmesini sağlayan bir mekanizmadır.

İbrahim Peygamber 3800 yıl önce yaşamış ilk Kabalistik astrologdur. Kendisi, Sefer Yetzira, Olusum Kitabı’nı yazmıştır. Bu kitap, evrenin tüm sırlarını içermekle birlikte astrolojinin ve kozmolojinin de bilgisini icerir.


"Güneş, güneş alemin (sisteminin) merkezidir ve beyni görülen güneşin arkasında gizlidir. Buradan duyu, büyük Bedenin bütün sinir merkezlerine ışınlanır. Hayat enerjisinin her bir damarın içine akar dalgaları. Gezegenler onun uzuvları ve nabızlarıdır. "
H.P. Blavatsky

Çağdaş astronominin kurucuları, Kopernikus, Tyco Brahe, Kepler, Galileo, Newton'un bir rastlantı değildir olmaları Astrolog. Bu kaşifler açık fikirli ilim adamlarıydı ve gözlem ve deneyimlerden alınan kesin sonuçlara inanırlardı. Astrolojide hiç bir zaman kanıtların yetersizliğinden söz edilmedi. Onun suçu kadim bir bilim olması, mevcut materyalist Felsefeye ve kurumsallaşmış ve muhafazakar "bilim" ideolojisine uymamasıdır.

Spesifik bir burca doğar ve böylece önceki hayatlardan taşıdığımız karmamızı ve olumsuz davranışlarımızı değiştirebileceğimiz yani düzeltebileceğimiz özellikleri alırız.

Dünyamız uzaydan sürekli bir çok ışın ve enerjiler tarafından yağma edilmektedir. Güneş sistemimizdeki ağır cisimlerin dünyayı ve insanı tam olarak nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Hatta bazılarına göre bir etki değil, senkronizelik / eşzamanlılık söz konusudur. Bu söz gelişi etkilerin sonuçlarının Semavi hareketlerle bağdaştığını gözleyebiliyoruz. Bunlar yüz yıllardır tartışıldı, istatistikler yapıldı, deneyler yapıldı. Çeşitli olumlu sonuçlar da elde edildi, hatta bazılarına göre şüphe etmeyecek sonuçlar da. Ağır cisimleri görmemizi saglayan ışığın renk tayfı bize fezadan gelen Dalgaların sadece ince bir dilimidir. Duyularla sezmediğimiz bir çok dalgalar da sürekli yağmaktadır. Gezegenlerin radyo dalgaları yaydığını biliyoruz. Bunların dışında elektro-Magnetik dalgalar ve yer çekimleri de vardır. Astrolojide Açılar ile ilgili etkileşimler dalga hareketlerin etkilerine uygundur. Astrolojik etkilerin hiç bilmediğimiz bir nedene dayanması da mümkündür. Bu açıdan bu tip spekülasyonlara hiç girmeden konuya hemen girsek daha verimli olacaktır. Kadim bilimlerin en önemli özelliği çalışan ve pozitif sonuç veren sistemler olmalarında yatmaktadır. Hepsinin kendine göre açıklama şekilleri vardır, bunların Çağdaş akademik anlayışa uyup uymaması onlardan faydalananlar için hiç de sorun değildir. Akademilerin ilki Platon tarafından kurulmuştu ve orada idealist felsefe hakimdi. Idealist Felsefesine göre evrenbiliminde idealar ön plandadır. Yani Evren, kozmos, dünya, canlılar, her şey düşünsel ürünlerdir. Her şeyin arkasında bir plan ve anlam vardır, ruh ve zeka vardır. 20. asırda idealist felsefeyi inkar etmek moda haline gelmişti. Fakat yeni milenyumda yine bir anlayış ortaya çıkmaktadır ve onunla birlikte yeni bir insan prototipi. Bir yandan bu yeni insanlarda varoluşçu bir özgürlük ve Farkındalık bulunurken, bir yandan da bütünsellik sezgisel olarak kavranmaktadır.

Ezoterik Astroloji derken ne demek istiyoruz? Bazı modern astrologlar astrolojiyi bütünsel Hermetik kökeninden uzaklaştırma çabasına girerler ve onu sanki başlı başına bir "loji" (bilim dalı) gibi göstermeyi tercih ederler. Bu da pozitif bilim, modern Ağırlıklı akademik anlayışına uyma, ona şirin gözükme çabasından doğmaktadır. Oysa gerçek astroloji diğer ezoterik bilimlerle içli dişli bir sistemdir ve aynı kaynaktan gelmedir. Gerçek bir astrolog saygıdeğer olma arayışına girerek, astrolojiyi zorla mevcut Vasat fikir ve ideolojilere sokma gayretine girmemelidir. Vasat diyorum çünkü evrende zekamızı aşan tam olarak bilmediğimiz bir çok şey var.

Güneş sistemi dahilindeki güneş, ay ve gezegenlerin insanı etkiledikleri bilim tarafından inkar edilmesi mümkün değildir. Bütün sorun bunun ne şekilde ve ne derecede olduğu konusunda yatmaktadır. Elbette klasik astrolojide güneş sistemi ve ötesindeki sabit Yıldızların bizim kişiliğimiz, psikolojik yapımızla ilintili olduğu görüş pozitif bilim ideolojisinde yeri yoktur. Ancak daha eski çağlarda, her şeyin ilintili olduğu, bir bütünün parçası olduğu bilim anlayışına uygundur. Ancak, yine her şeye rağmen zaman zaman bilim adamları astrolojik verilere de Itibar gösterdikleri görülmektedir. Astroloji binlerce yıldır çeşitli topluluklarda elde edilen gözetim ve deneyimlerle geliştirilmiş doğrulanmış çalışan bir sistem olarak milyonlarca kişi tarafından kabul görmüştür.


Astroloji şüphesiz istismara ve ticari sömürüye açık bir konudur. Bir fal aracı olarak ele alındığında gerek bilimsel açıdan, gerekse de insan psikolojisi açısından sakıncaları malumdur. Gerçek astroloji bir fal aracı değildir. Evren (makrozmos) ve insan (mikrokozmos) arasındaki etkileşimin önemli bir göstergesidir. Bir kılavuz veya rehberdir. Bir gerçek astrolog ise, astrolojinin gerçek çalışma şeklini yılların deneyim ve birikimi ile az çok özdeşleşmiş bir kişidir. Yaptığı konsültasyonlar insanları olumlu bir şekilde etkiliyorsa, ona bir şey kazandırıyorsa, tabi ki emek veren bütün kişiler gibi ücretini hak etmiştir. Ünlü psikolog Jung dahi hastalarına konsültasyon yapmadan astrolojik haritalarını çıkardırdı.

Astroloji bütün ezoterik konularla iç içedir. Astrolojide kullanılan unsurlar birçok okult Bilimde de mevcuttur ve Önemli anahtarlarıdır.

Küçük insan, Büyük Alemin (Makro-kozmos) bir minyatürüdür ... İnsan varlığı, alemden daha da küçük olsa da, o Büyük Alemin bütün hakikatlerini kendisinde toplamaktadır. Bu sebepledir ki, bilge insanlar, bu Aleme Büyük İnsan (İnsan-ı kebir) adını veriyorlar ...''
İbn'ül Arabi, Fusus Ül-Hikem (2)

Güneş Sistemi

Eski çağlarda gök yüzünü inceleyenler güneş ve ay dışında, gözle görülen ve sabit yıldızlara göre hareket halinde 5 cisim fark ettiler, bunlara seyahat ettikleri için seyare denildi, veya yine tanımı ile gezegen, Gezgin oldukları için. Güneş ve ayla birlikte bunların sayısı yediydi.
DÜNYA, GÜNEŞ, AY VE GEZEGENLERİN ÇEŞİTLİ dillerde karşılıkları:

Latince
Grekçe
ARAPÇA
İBRANİCE
SANSKRİTÇE
Terra
Geo
Arz
Aritz
Jagat
Luna
Mene
Kamer
Levanah
Çandra
Merkurius
Hermes
Utarid
Kokab
Budha
Venüs
Paphie
Zühre
Nogah
Şukra
Sol
Helios
Şems
Şemeş
Surya
Mars
Ares
Merih
Madim
Mangala
Jupiter
Zeus
Müşteri
Tzedek
Brihaspati
Satürn
Kronos
Zühal
Şabbatay
Sani

Güneş, Samanyolu galaksisinde (yıldız kümesi) milyonlarca yıldız arasında basit bir yıldızdır. Uydu olarak etrafında dokuz gezegen sabit yörüngelerle dönmektedir, bunlar, Güneşe yakınlık sırasıyla: 1) Merkür, 2) Venüs, 3) Dünya, 4) Mars, 5) Jüpiter, 6) Satürn, 7) Uranüs, 8) Neptün, 9) Plutodur . Ay Dünyanın uydusudur. Aynı şekilde bir çok diğer gezegenin de ayları vardır. Bu gezegenlerin aralarında Harmonik ilişkiler olduğu binlerce yıldır spekülasyon konusu olmuştur. Kepler gibi astronomlar Gezegenler arasında ideal ÖLÇÜLER arayanlar arasında bulunuyordu
Kabala ve Astroloji - Ezoterik Astroloji 4.5 5 Unknown Kabalistik astroloji geleneksel astrolojiden çok önemli bir noktada ayrılır: Geleneksel astroloji Gregoryan (Gunes) takvimi kullanırken, Ka...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved