Okultizmdeki Haberci Rüyalardan Örnekler (3)

 


HİPOKRAT , ARİSTOTELES , GALEN

Eski kültürlerde rüya yorumu daima din ile sıkı ilişkideydi. İlk kez Yunanlılar tıp ile bir ilişki sağlayarak , rüyaları bir sisteme sokma ve bilimsel bir dayanak verme denemesine giriştiler. Meşhur doktor Hipokrat ın ekolünden çıkmış HİPOKRATİK YAZILAR da doktorlara sürekli hastalarına rüyalarını sormalarını , buradan hastalığın türü konusunda çıkartımda bulunmaları ve böylece uygun tedavi metotlarını bulabilme konusunda tavsiyelerde bulunur. Belirli hastalıkların daha belirgin dış septomlar ortaya çıkmadan , kendisini rüyada belli ettiğine inanılırdı.

Hekimliği HİPOTRATİK öğretilere dayanan Romalı doktor Galen de rüyaları vücut fonksiyonlarının aksaklıklarına bağlıyordu.Galen için de rüyalar hastalığın karakteri konusunda fikir edinebilmek bakımından değerli bir araçtı. Görünüşe göre ruh rüya sırasında bedenin durumu ve aynı zamanda hastalıklı bir durumun değiştirilmesi için gerekli olanlar hakkında açıklamada bulunuyordu. Rüya terapileri Roma imparatorluk döneminde eni konu moda oldu. Yunanlılar ve Romalılar bunun için her şeyden önce hasta ve doktorların koruyucu tanrısı Asklepios mabetleri arasında , uzun süreli kürler için havuz dinlenme, jimnastik mekanları vs. gibi tüm gerekli düzenlemelere sahip şifalı kaplıcalar bulunuyordu. Ancak en önemlisi mistik atmosferdeki , yarı karanlıkta bulunan ve çoğu kez oldukça masraflı donatılan , kuluçka odası da denilen , tedavi uykusu salonuydu. Hasta banyodan ve diğer hazırlayıcı ritüellerden sonra burada , rüyalarında Asklepios un tavsiyelerini almak için rahiplerin gözetiminde uykuya yatardı.

Rüyaya yatana çoğunlukla görünen tanrının kendisi değil , bilakis uygun bir giyime sahip olan ve rüyalara istenilen yönü veren bir rahipti. Aktarılan rüya hadiseleri kısmen çok kesin terapi önerilerinden bahseder. Bir vakada Tanrı bir apsenin açılmasını , diğerinde belirli bir merhemin sürülmesini tavsiye ederdi. Bazen sembolik rüya fiilleri de tasvir ediliyor ve burada ortaya çıkan Asklepios , hasta beden parçalarını kesip atıyor ve yenileri ile değiştiriyordu. Birçok vakada hastanın ertesi sabah uyandığında , gerçekten acılardan kurtulduğu ve kendisini yeni doğmuş gibi hissettiği bildiriliyordu.Antik rüya yorumunun bütün teorileri ve pratiklerini toplayıp , sistematize etme ve yorumlama onuru , Efesli yazar ARTEMİDOROS a aittir. Rüya yorumu hakkında , psikanalizin gelişimine kadar rüya araştırmasının temeli olan , ONEİROKRİTİKA başlıklı bir eser yazmıştır.

Konu ile ilgilenen Ortaçağ yazarları , öncelikle popüler rüya yorumuna eleştirel yaklaşan kilise papazlarının tezlerine göre hareket ediyordu. Çok sayıda yazılı belge hem sıradan halkın, hem de üst tabaka mensuplarının, rüyalardan geleceğin okunduğundan emin olduklarını belirtir.Büyük mistikçi HİLDEGARD von BİNGEN e göre rüyalar , gerçeği tanımak adına insan ruhunun yeteneklerini ispatlıyordu. Bingen , ruhu Ay ile karşılaştırıyordu. Ayın gece dünyasını aydınlattığı gibi ruh da uyuyan insanı aydınlatıyordu. Ve ona doğru yolu gösteriyordu .Buna karşılık Aquinolu Thomas ve Albert Magnus gibi skolastikçiler , yani bilimsel düşünen kilise bilim adamları daha çok rüyaları fizyolojik sebeplere dayandıran ARİSTOTELES e yöneliyordu. 


 Annette Von Heinz - Frieder Kur
Okultizmdeki Haberci Rüyalardan Örnekler (3) 4.5 5 Unknown HİPOKRAT , ARİSTOTELES , GALEN Eski kültürlerde rüya yorumu daima din ile sıkı ilişkideydi. İlk kez Yunanlılar tıp ile bir ilişki sağlayara...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved