Okultizmdeki Haberci Rüyalardan Örnekler (2)

 


İSİS , KAHİN DANİEL , THUTMOİS

Benzer yorum önerileri Mısır papirüslerinde bulunur. Eski Mısır daki rüya öğretisi , günlük dünyanın yanı sıra sadece rüyada algılanabilen , tanrılar ve demonların yaşadığı başka bir dünyanın var olduğu fikrine sahipti.Rüyalar genellikle hem spontone ortaya çıkan , hem de belirli ritüeller ve dualarla sağlanabilen , gelecek bildirimcileri sayılıyordu. Çok sayıda örnek , rüyada alınan tanrısal vahiylerden bahseder. Tanrı Harmaçis in daha sonraki 6. Thutmois i rüyasında , büyük Gize sfenksini kumun içerisinden çıkartması konusunda talimat verdiği söylenir. Yunanlı yazar Plutarkhos a göre firavun Ptolemaios Soter e rüyasında , bir anıtsal resmi eski yerine geri götürülmesi bildirilmişti. Mısırlılar rüya görüntülerini tıbbi amaçlar içinde kullanıyordu. Belirli tanrıların hastaya rüyasında görünmesi ile bir iyileşme sürecini harekete geçirdiklerine inanılıyordu. Böylesi tedavi rüyalarına iştirak edebilmek için , örneği isis in Phila daki mabetleri ya da Tebya daki orakl yerleri gibi , özellikle kutsanmış yerlere gidiliyordu. Rüyaların sayısız tasvirleri yazılı olarak aktarılmıştır. Bunların yorumları, Mezopotamya yorumları ile dikkat çekici paralellikler , fakat bazı durumlarda da önemli farklılıklar gösterir. Mesela rüyada ortaya çıkan ölüler , Mısırlılarda şans ve uzun ömür bildiren pozitif işaret sayılırdı.

Yahudi lerde ise rüyalarla kendisini açığa çıkartan , her şeyden evvel Tanrı nın kendisiydi.Kendisini melekler veya seslerle ifade ediyordu . Kibirlileri uyarıyor ve fakirlerle ezilmişleri teselli ediyordu. İncil de rüya yorumcuları da ortaya çıkar. En ünlüleri , firavunun yedi şişman ve yedi zayıf inek rüyasını yorumlayan Yakup un oğlu Yusuf ve rüya kehanetleri sayesinde Babil sarayında şöhret ve onur kazanan kahin Daniel dir. 

Annette Von Heinz - Frieder KurOkultizmdeki Haberci Rüyalardan Örnekler (2) 4.5 5 Unknown İSİS , KAHİN DANİEL , THUTMOİS Benzer yorum önerileri Mısır papirüslerinde bulunur. Eski Mısır daki rüya öğretisi , günlük dünyanın yanı sı...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved