Rüya Çeşitleri Nelerdir?

 


İnsanların deneyimledikleri birçok çeşit rüyaya ve bunların hatırlanıp hatırlanmadığına bir bakalım. İnsan yedi katlı olduğu için yedi temel rüya deneyimi tipi vardır. Bu sözlerde gizemli bir şey yoktur; tıpkı gökkuşağında yedi renk olduğunu, müzik skalasında yedi nota olduğunu, haftada yedi gün olduğunu söylemekte gizemli bir şey olmadığı gibi.

1- PSİKOLOJİK rüyalar, patolojik ve psikolojik rahatsızlıkların sonucudur. Ağır yemekler, en ortak sebeptir. Hepsi olmamakla beraber, birçok kabus bu sınıfa girer. Bunlar rahatsız edici rüyalardır ve vücudun sağlığını etkilerler ama sessiz, kendi içini tetkik eden ve sübjektif tefekküründe olan Ruhu bundan daha fazla rahatsız ederler.

2- Uyanırken görülen bağlantısız fikirlerin yığını gibi olan KARIŞIK rüyalar, buna rağmen rüya sürecinde harika ve tutarlı gözükürler. Karışık rüyalar nasıl ortaya çıkmaktadır? Uyanık yaşamda, doğumdan itibaren, beynin arka kısmı olan beyincik, biz bilmeksizin, düşüncelerden, fikirlerden ve duygulardan etkilenmiştir. O, cerebrumun kaydetmediği şeylerin kaydedildiği bir depodur. Vücut uykudayken ve yorgun olan beyin faaliyet göstermiyorken, beyincik izlenimleri hayaller olarak, resim formunda ortaya çıkmaya başlar; bunlar arasında hiçbir mantıksal bağlantı ve uyum yoktur. Bunlar aynı zamanda kaotik rüyalar denilen bu ikinci tip rüyaların temel sebebidir. Beyincik bütün izlenimleri depolamak zorunda mıdır? Teozofi “hayır “ diye cevaplar. Bilgimize ve ideallerimize bağlı olan ve düşünen beynin aktivitesi ve saflık durumu, beyinciğe neyi depolayıp neyi depolamayacağı konusunda emir verir. Saf bir kişide dışarıdan beyinciğe tesir eden bir ahlak dışı düşünce veya izlenim, onun tarafından dışarıya atılacaktır. Düşünceler ve duygular, beyinciğin tabiatını ve karakterini belirler. Demek kaotik rüyalardan anlıyoruz ki, gizli arzular ve isteklerimizi, gizli tabiatımızı öğrenebiliriz.

3- Sembolik rüyalar veya ALLEGORİK rüyalar, düşünen zihnimiz veya ruhumuzdan ve hatta içimizdeki ruhsal Ben’den kaynaklanır. Ama beyincik aldığı mesajları veya resimleri karıştırır; bu nedenle allegorik rüyalar sıklıkla yarı doğru olmaktadır. Dahası, iki farklı kişi tarafından görülen aynı allegorik rüya iki ayrı anlama gelir. Diyelim ki, iki ayrı insan derin suda yürüdüğünü rüyasında görebilir; bu birisi için mutlu bir sonuç anlamına ve diğeri için tersi anlama gelebilir. Bu tip allegorik rüyalar kadın veya erkeklere çekici gelir ve bunların yorumlarını isterler. Ama bir uyarıda bulunmak gerekmektedir; rüya tasvircileri olarak kendilerini tanıtanlar ya genellikle sahtekar ve şarlatandır, ya da rüya bilimini yeterince öğrenmemişlerdir. Bununla birlikte nadir rastlanan ve insan deneyiminin ulaşabildiği, çarpıcı ve tam bir allegori olan, kısa veya uzun bir allegorik rüya çeşidi vardır ve bunun her zaman bir anlamı vardır. Bundan dolayı bu net ve tutarlı allegorik rüyaların yorumlanması için eski kralların görevlileri arasında kutsal ve eğitimli bir adam da bulunurdu. Gerçek öğrenci, rüya tasvir etme egzersizlerini sadece kendi rüyaları ile sınırlar.

4- ALLEGORİK rüyalar tutarlı hale geldikçe ve onları doğru tasvir etmeyi öğrendikçe, kişi kendi rehberliği veya kendilerini ifade edemeyen diğerlerine faydalı olması için gelen bir sonraki tip olan UYARICI rüyaları deneyimler. Bunlar allegorik olarak ortaya çıkarlar ve eğer akıllıysak, gerekli olan uyarıyı göz ardı etmeyiz. Eğer rüya durumunda kendimiz veya bize yakın biriyle ilgili olarak bilgiyle lütuflandırıldıysak, bunu saygılı bir şekilde kullanalım. Sevgimizin diğer kişiye birleştirici bir yolla bize rehberlik etmesine izin verelim. Allegorik ve uyarıcı rüyalar, astral ışıktaki resimlerle yakından ilgilidir; beyinciğimiz, bu fotoğrafsal kayıttan kesin bir şekilde etkilenmektedir ve bu iki tip rüyanın izi, temel tesir kaynağına kadar sürülebilir.

5- GERİYE DÖNÜK rüyalar geçmiş enkarnasyonların olaylarıyla ilgilidir. Beyincik saflaştırıldığında ve Ruhun onu doğrudan etkileyebileceği kadar hassas hale getirildiğinde, bu çeşit rüyalar oluşur. Ruh’un beyin tarafından bilinmeyen geçmiş deneyimleri beyine izlenimler olarak yüklenir ve biz geçmiş yaşamlarımızın resimlerini veya hatıralarını görürüz. Bu durum, gerçekten de çok nadirdir.

6- KEHANET rüyaları, hafızamıza kendi yüksek benliğimizin yaptığı etkiyle oluşur. Bir sezgi gibi son derece kesindirler. Meydana gelecek olan bir olayın net bir resmini görür veya bir ses duyarız. Ancak arzular olmadığında, beyin sakin olduğunda, gönlümüz arkadaşlarımıza hizmet etmeye niyetli olduğunda böylesine rüyalar mümkün olabilir. Bunlar son derece nadir meydana gelir ve bir sonraki rüya türü ile doğrudan ilişkilidir.

7- ÜSTATLAR TARAFINDAN GÖNDERİLEN rüyalar, kişi ancak çaba gösterip çalışarak, meditasyon yaparak ve kutsallaştırılmış bir yaşam sürerek inisiyelik yoluna girdiğinde ortaya çıkar. Ancak bundan sonra rüyaların en yüksek tipinin görülmesi mümkün olabilir. “Bilgelik, sık sık rüyalar ve vizyonlarla gelir” ama sadece en yüksek idealler için yaşayan, seven, çalışan kadın ve erkeğe.
Rüya Çeşitleri Nelerdir? 4.5 5 Unknown İnsanların deneyimledikleri birçok çeşit rüyaya ve bunların hatırlanıp hatırlanmadığına bir bakalım. İnsan yedi katlı olduğu için yedi tem...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved