Spiritüel NLP

 


Sipiritüel NLP yaşamdaki duyu ve yapılarla , özellikle insana dair spiritüel bilgileri dikkate alır. SNLP , bir insanın olanaklarını geliştirmesine , dünyaya yaratıcı güç tarafından verilen doğal spiritüel gelişimden doğan prensiplerle uyum içinde refahını aramasına ve aktarmasına yardımcı olmayı hedefler. Bunu yaparken ;

SEVME YETİSİ

BİLİNÇLİLİĞİN GELİŞMESİ

KENDİNE KARŞI SORUMLULUK

Gibi ‘’ üç ‘’ spiritüel prensip üzerinde durur.

SEVME YETİSİ


Kendisini başkasında görebilmek , dünya üzerindeki varlıklara karşı empati duyma , yaratılışın bir parçası olarak yaratılanların tüm parçalarının daha derin birliğiyle bağlılığını , gelişim sürecinde algılama , bunu düşünce ve davranışta hayata ge.irme kabiliyetidir.

BİLİNÇLİLİĞİN GELİŞMESİ

Yaratılışı , duyumsal olarak algılama yeteneğine sahip olmak , özelliklerini ve anlamını bütünüyle bağlantılı olarak tanımak ve hissetmektir.

KENDİNE KARŞI SORUMLULUK

Bir insanın kendisiyle ilgili konuları , kendisine ve yaşamına yabancılaştırması yerine , bunu algılayıp kontrolünü ele geçirmesidir. Böylece ,köleleşmiş olan insan başı dik i kendinden ve yargılarından emin , herkesin refahı için , kendi deneyimleriyle yaratılışın gelişimini destekleyecek ve bundan mutluluk duyarak özgür kalır.
Spiritüel NLP 4.5 5 Unknown Sipiritüel NLP yaşamdaki duyu ve yapılarla , özellikle insana dair spiritüel bilgileri dikkate alır. SNLP , bir insanın olanaklarını geliş...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved