Spiritüel Olarak Rüyalar İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 


Şimdi konunun pratik kısmını düşünelim:

İlk olarak, beyin eğitilmeye ihtiyaç duyar. Düşünen beyin disiplin altına alınmadıkça, onun çalkantılı hali sakinleşmedikçe ve gizli vibrasyonlara, izlenimlere karşı duyarlı hale getirilmedikçe; ne Ruh’a verilen öğretileri ne de ruhun kehanetlerini, uyarılarını, deneyimlerini ve allegorilerini hatırlayacaktır. Bizler kaba rüyaları ve kabusları hatırlarız. Karmaşık ve tutarsız rüyaları kaydederiz çünkü beynimiz kabadır ve karmaşa halindedir. Saf yiyecekler, uyuşturuculardan ve alkolden uzak durmak; işin dikkate alınması gereken yönleridir. Metafizik fikirleri, evrensel düşünceleri, kozmik önerileri çalışarak pozitif olmak; beyin (cerebrum) ve beyincik arasında hızlı ve doğrudan bir alışveriş kanalı açar.


İkincisi, beyinciğin eğitilmesi üzerinde çalışmaya gerek vardır. Hayattaki konumumuz, mevkimiz ne olursa olsun bazı yaratıcı çalışmalar yapalım ve zihnimizi, düşünmek için kullanalım. Okumak düşünmek değildir, konuşmaları dinlemek düşünmek değildir, fikirlerin tekrarı düşünmek değildir. Ama bunların hepsi düşünmeyi meydana getirmek ve kullanmak için araç demektir. Düşünmek; yüksek, kişisel olmayan düşüncelerde kalındığında yaratıcı hale gelir. Kişiler ve kişiliklerin değil, evrensel değerlerin üzerinde kalmaya ihtiyaç duyar. Bu, yaratıcı çalışmaya yardım eder ve böylece beyincik (bütün ruhsal izlenimlerin yeri) eğitimini alır. Psişik gevşeme, diğer bir gerekli egzersizdir. Bu, zihinden bütün endişeleri, üzüntüyü dışarı atmak ve Ruhsal Ben’de dinlenmektir. Sessiz ve gizlice içimizdeki Ben’le en yüksek ideallerde kalalım; gün içinde yapabildiğimiz sıklıkta düşünme cihazı olan beyni kasten sessizleştirelim; böylece tekrar tazeleniriz. Psişik gevşeme; dinlenmek, bütün kişisel düşünce ve kaygıları zihinden dışarı çıkarmak, içteki Ben’de, İçsel Tanrı’da ikamet etmek demektir.


Üçüncüsü, asıl gerçek doğadaki bütün süreçlerin sembolik ve allegorik olmasıdır ve bunların öğrenilmesi gerekmektedir. Uyanmak bir semboldür, tıpkı güneşin doğuşu gibi. Yıldızlar semboldür, onların süslediği gökyüzü bir başka semboldür, gökyüzünün mavisi de başka bir semboldür. Yaşamımızın her fiili bir semboldür; temizleyen banyo, besleyen yemek, zindeleştiren uyku; bunların hepsi semboldür. Bizi etkileyen manzaralar ve sesler de aynı zamanda semboldür. Her sembol bizim için bir mesaja sahiptir. Doğanın bütünü bir şifreye yazılmıştır. Eflatun, evreni bir 12 yüzlü şekil (Dodecahedron)-kuvvetli bir matematiksel sembol- olarak düşünmüştü. Bizi çevreleyen her şey bir semboldür; bir aşçı da semboldür, bir bahçıvan da semboldür, bir çöpçü de semboldür, bir bilge de. İlahi Bilgelik onların neyin sembolü olduğunu öğretir. Vişnu ve Şiva’nın resimleri, Sarasvat ve Minerva‘nınkiler sembollerdir. Bunlar kendi güçlü mesajlarını taşıyan mükemmelleşmiş, ölümsüz sembollerdir. Her birimiz rengimizle, notamızla veya tonumuzla, sayımız ve formumuzla (şeklimizle) birer sembolüz. “İnsan, kendini bil” denmiştir ama biz kendimizi bilmiyoruz.


Dördüncü olarak, bütün tabiatı bilen, doğadaki şifreyi okuyan, bütün sembolleri çalışmış ve rengin, sesin, sayının ve formun dilini bilenler; bizim günümüzde ve çağımızda da yaşamaktadır ve öğrenmek isteyenlere öğretmektedirler. Kurtuluş, yok olmak demek değildir. Kişinin tabiat içinde ne olduğunu bilerek, doğa’nın, bir nehir yatağında akan su gibi bir insan üzerinden nasıl aktığını bilerek yaşamaktır. İlk olarak mükemmelleşmiş Üstatların varlığını ve bir gün onlardan birinin öğretmenimiz olacağını idrak edelim. Üstatların doğasında ikamet etmeye başladığımızda, özellikle kalbimizi ve zihnimizi saflaştırdığımızda, onlarla irtibata geçeriz. Bazen yüksek rüya konumunda onlarla tanışırız, ama irtibat sağlayan güç saflıktır: Gururdan arınmak ve kişisel üzüntülerimiz arasında sakin kalabilmek. Böylesine rüyalar tutkuları öldürür ve ikinci doğuşa hayat verir. Tekrar doğalım ve uyanıkken bilgi ile nasıl düşler kuruyorsak, vücut uykudayken de rüyalardan bilip öğreniriz. İçimizdeki rüyacıyı uyandıralım. İçimizde geleceğin Üstadı vardır. Dışta olanı dönüştürelim ve İçsel olanının ışığı önümüzü aydınlatsın.
Spiritüel Olarak Rüyalar İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir? 4.5 5 Unknown Şimdi konunun pratik kısmını düşünelim: İlk olarak, beyin eğitilmeye ihtiyaç duyar. Düşünen beyin disiplin altına alınmadıkça, onun çalka...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved