7 Sayısının Gizemi ve At Nalı

 


Dünya sayıların gizemi üzerine kurulmuştur. Örnek verecek olursak; insanların her yedi yılda bir hücreleri yenilenir. İslamda ilk mükemmel sayıdır; yedi gök, yedi peygamber, yedi deniz. Mesnevide, yedi yıldızın yedi aklından söz edilir. 

Tasavvufta yedi makam dünyanın her tarafında mistik tradisyonlarda yaygındır.Astrolojide semavi felekler 7 değirmen olarak ve Büyük Ayı Yıldızı 7 taht olarak bilinir. Yahudilikte, okült zekanın görünenin ardındaki görünmeyen zekanın anlamıdır.

At nalının üzerinde bulunması lazım gelen yedi tane çivi uğurlu sayı yediyi simgeler. Yedi sayısının uğuru; bolluğu bereketi güvenliği , yeniden birleşmedir. U şekli Ayın Hilal evresini simgeler. Anlamı gene bolluktur ve yeniden oluştur. 


At nalının nazara karşı etkili olduğu bilinir. At nalını evinizin dış kapısının üst tarafına uçları yukarı gelecek şekilde asın. Uçlar aşağı doğru bakmasın uğurun iyi enerjinin akıp gitmesi anlamındadır.Ve Kullanılmış bir nal olması uygundur.
7 Sayısının Gizemi ve At Nalı 4.5 5 Unknown Dünya sayıların gizemi üzerine kurulmuştur. Örnek verecek olursak; insanların her yedi yılda bir hücreleri yenilenir. İslamda ilk mükemmel s...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved