Yin ve Yang

 


Chi hem yin hem de yangdan oluşur. Yin ve Yang evrendeki iki zıtlıktır. Gece ile gündüz, kısa ile uzun, ön ve arka, erkek dişi gibi yin ve yang örnekleridir. Bunların hiçbiri diğeri olmadan varolmaz. Gece olmaksızın gündüz olmazdı, siyah olmadan beyaz. Eskiler yin ve yangı asla tanımlamaya kalkışmaz bunun yerine zıtlıkları sıralarlardı.

Siyah yin ‘i beyaz ise yangı simgeler. Kavram, eski Çinlilerin binlerce yıl önce bir dağın gölgeli kuzey yamacını yin, güneşli güney yamacını ise yang olarak adlandırılmasıyla başlamıştır.

Bir daire içinde iki larvaya benzeyen bu simge evreni temsil eder. Larvalardan biri, içinde beyaz bir nokta olan siyah diğeri ise içinde siyah nokta olan beyazdır. Noktalar her yinin içinde belli bir ölçüde yang, her yangın içinde de belli ölçüde yin olduğunu göstermektedir.

Evrende her şey birbiriyle etkileşimi kesintisiz olan yin ve yang enerjilerinden oluşur. 

Çevremizde yin ve yangın dengede olmasına gereksinim vardır. Eğer çevremiz dümdüz ise fazla yin, aşırı tepelikse fazla yang olur. Binlerce yıl önce tepeler yang enerjisini simgelerdi.


Günümüzdeyse buna karar vermek için komşu evlere bakarız. Evin kendisi yin yang alanlarına ayrılır. Evin insanlarını içeri almaya yarayan ön cephesi dışa dönük ve yangdır. Evin içlerine doğru ilerledikçe mekanlar daha çok yin niteliği alır.

Yin ve Yang 4.5 5 Unknown Chi hem yin hem de yangdan oluşur. Yin ve Yang evrendeki iki zıtlıktır. Gece ile gündüz, kısa ile uzun, ön ve arka, erkek dişi gibi yin ve...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved