Astroloji ve Psikoloji

 


Psikolojik astrolojinin kökenine antik yazılarda rastlanır. Yunan filozoflarından; Thales, Platon ve Aristoteles (De Anima risalesi) teorilerinde insan ruhuna yer vermişlerdir.

Tarihteki önemli astrologlar tarafından astrolojiye uygulanmıştır. Yirminci yüzyılda, ezoterik konularla da ilgilenen İsviçreli psikiyatrist Carl Jung ve kurucusu olduğu analitik psikolojinin arketip hipotezini, Platon'un fikir ve formlar teorisinden almıştır.

 Yaptığı araştırmalarda; hastanın hayalleri, konuşmaları ve resimlerinin sembolik anlamları, Jung un efsanevi temalar ve arketip gözlemleridir. O, bu evrensel ve zamansız arketiplerin bazı olası sonuçları ile davranışlarını tanınabilir ve tipik kişilik ile sonuçlanan, deneyimleri ve duyguları için önermiştir. Jung (analitik psikolojinin kurucusu. Derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan birisidir) ile ilişkili bu arketip görüntüler ile astrolojik temalar ve mitolojik 'tanrılar' arasında ilişki gözlemleyerek gezegenleri ve Zodyak işaretlerini birleştirmiştir. Takımyıldızlar tarafından açıklanan sembolik göksel rakamlar ile birlikte oluşturulan görüntülerin projeksiyonları tarafından ilham alarak sonuca varmıştır. ( Kolektif Bilinçdışı). Jung "Astroloji, tüm antik psikolojik bilginin toplamını temsil eder." diye yazmıştır. Nobel ödüllü teofizikçi, Pauli Wolfgang Jung teorisini geliştirdi. ( Eşzamanlılık) 

Psikoloji sadece kişilik tiplerini açıklamakla sınırlı değildir. Bunun yanı sıra, insanların nasıl zamanla değişim gösterdiklerine ve bunların altında yatan nedenleri de inceler.

Abraham Maslow; " dördüncü dalga" (psikoloji, psikanaliz, davranışçı ve hümanist psikoloji) diye tanımladığı; kendi çerçevesi içinde manevi kavramları birleştirerek psikoloji gibi daha bir kapsayıcı eğitim dalı haline gelmiştir. Psikoloji geleneksel kavramlarıyla psikolojik astroloji ile eşit bir şekilde gerçek dürtüleri ve boyutları ortaya çıkarır.

Bir kuram olarak, psikolojik astroloji kozmos ile ruhu bağlar ve onun ilahi mirası ile insanlığın modeline dönüştürerek bütünselleştirir. Psikoloji ile astroloji, insan ruhuna önemli ölçüde genişlik ve derinlik katmaya yarar sağlar. Bunu yaparken, bilinç sadece biyolojik yüzey ve sosyal çevrenin ikinci bir etki olduğunu, psikoloji geçerliliğe delil sunmuştur.

Psikolojik astroloji, kendi kendini üreten biyolojik ve sosyal koşullarda tezahür edebilen bir sonsuz, indirgenemez öz olarak ruhu görür. Grafik sembollerle ruhun dışsal fizyolojisini, kişilik ve çevre açısından bağdaştırmıştır. Madde (yaşam süreleri) içinde geliştikçe doğuştan gelen ve önceden varolan ruhsal yapının bir yansıması olarak eşzamanlı olarak kavramsallaştırılır. Özetle, psikolojik astroloji bir kişilik teorisi ve bir tanı aracıdır. 

Kişilik teorisi olarak, ruhun yapısı ve dinamiği psiko-ruhsal gelişim için bir uyarıcı sağlayarak dış koşullarda nasıl ortaya çıktığı yansıtılmıştır. Sıkıntı ve bozukluğa neden olan, karakteriyolojik konularda eşsiz fikirler verir. Burç nitelikleri incelenirken, insana psikolojik yaklaşımıda ekleyerek kullanılması gerekir. 

İnsan, öz farkındalığını bilerek kişisel büyümeyi geliştirmek için natal (doğum haritaları) analiz yaparken psikolojik motivasyonları da bilmek gerekir. Burç üzerinden analiz edilirken arketipleri psikolojik olarak ele almak gerekir. Astrolog ve psikoterapist Glenn Perry "bir kişilik teorisi ve bir tanı aracı için " psikolojik astrolojyi’’ karakterize etmektedir.

Astroloji ve Psikoloji 4.5 5 Unknown Psikolojik astrolojinin kökenine antik yazılarda rastlanır. Yunan filozoflarından; Thales, Platon ve Aristoteles (De Anima risalesi) teor...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved