Astroloji ve İnsan

 


Astroloji ve İnsan
MS 5. yüzyılda Grekçeden tercüme edilen ‘’Lİber Hermetis’’ adlı bir Latince metnin eski diğer metnin bir kopyası olduğu iddia edilir. Bu metin Zodyak burçlarının bir vücut biçimi üzerine Koç’ un başta ve Balık’ ın ayaklarda olacak şekilde yerleştirildiği bilinen ilk ‘’Astrolojik İnsan’’ ın ortaya çıkışı olarak dikkate değerdir. 

Klasik dönemin en eğitimli Grekleri, gökyüzünde ne oluyorsa Dünya’ da ki olaylara yansıdığı fikrine aşinaydı. Eğer gökyüzü dikkatli gözlenirse, gökte meydana gelen olayları öngörmek mümkündü. Böylelikle yeryüzündeki olayları gökteki olaylarla ilişkilendirerek öngörülebileceği sonucuna vardılar.

Dindar ve Bilimsel filozoflar, sağduyudan geldiği öne sürülen bu görüşe karşı çıkıyorlardı. Bu astrolojik kitapların geniş ölçüde yayıldığı ilk dönemdi.

Babil’ den gelen Kaldeli astrologlar; Daphname ve Mısır limanları yoluyla Yunanistan’ a akın ediyorlardı ve konu ile ilgili tartışmalar iyiden iyiye alevlenmişti. Grek entelektüelleri ve filozoflarından, Cato ve Ennius muhalif bir tavır gösterirken, Sulla, Posidonius ve Varro, tıpkı Vitruvius, Propertius ve Ovid gibi inananlar tarafındaydılar. MS 1. yüzyıldan sonra hemen herkes astrolojiyi kabul etmiş ve belli ölçüde onu takip etmiştir.

Grekler Zodyak’ ı ilk kez MÖ 6. yüzyılda benimsemiştir ve burçlara Afrodit (Venüs), Hermes (Merkür), Ares (Mars) gibi Grekçe isimlerini ilk veren kişinin Demokritos MÖ 460-357 yılları arasında olduğu düşülmektedir. Önceleri burçlar Kaldece isimleriyle adlandırılırlardı.

Ünlü bir tıp okulunun da bulunduğu Kos Adası’ nda, MÖ 260 yılları civarında kayıtlı ilk astroloji okulunu kuran, Babil’ deki Güneş Tanrısı Marduk’ un rahibi, Berosus adında bir kaldeli olmuştur.


Astroloji ve İnsan 4.5 5 Unknown Astroloji ve İnsan MS 5. yüzyılda Grekçeden tercüme edilen ‘’Lİber Hermetis’’ adlı bir Latince metnin eski diğer metnin bir kopyası olduğ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved