Batlamyus'un Tetrabiblos'u

 


Batlamyus' un Tetrabiblos'u

İskenderiye’ de astrolojik teorilerin bütün parçalarını bir araya toplayan ve bunları tek bir kitapta rasyonelleştirmek için elinden gelen çabayı gösteren Claudius Batlamyus MS 100 – 178 400 yıl önce üniversitede öğretmenlik yapmıştır. 

 Batlamyus bir matematikçi, astronom ve coğrafyacı olarak ünlenmişti ve Almagest eseri ( orjinal ismi, He Mathematike Syntaxis'tir) ölümünden sonra birkaç yüzyıl boyunca astroloji konusunda kabul gören bir ders kitabı olmuştur.

Tetrabiblos, (Yunanca tetra "dört", biblos "kitap" anlamına gelir) günümüze dek bütün olarak ulaşan gerçek anlamda doyurucu astroloji hakkındaki ilk ders kitabıdır. Dört kitaba bölünen eser, Güneş’ in ve Ay’ in yeryüzü yaşamımızdaki etkisi – mevsimler, gelgitlerin hareketleri kesin olduğundan diğer gökcisimlerinin de etkilerinin mutlaka dikkate değer olduğunu belirtir. Batlamyus’un modeli, gökteki cisimlerin konumlarını tahmin edebilmek için oldukça kesin bir sistem sağlıyordu. 

Mevsimlerin uygun niteliklerini göz önünde tutarak öngörüler oluşturmada uygulanabilir olduğundan her insanın yaşamını göz önünde bulundurarak benzer alametler oluşturulabilir. Çünkü kişinin vücudunun ilk biçimlendiği anda bile, o insanın yaratılışının genel niteliği anlaşılabilir ve kişiye doğumundan bahşedilen beden biçimi ve zihin kapasitesi, bununla birlikte lehinde ve aleyhinde gelişecek olaylarda o anda bildirilebilir. 


Batlamyus’ un kitabı, bölüm başlıklarının da gösterdiği üzere muazzam ve türlü alanları kapsamaktadır. ‘’Eril ve Dişil Gezegenlere’’, ‘’ Konumlara ve Derecelere’’, Güneş Açılarının Güçlerine’’, ‘’Öngörülen Olayların Zamanlarına Göre’’, ‘’Havanın İncelenmesine’’, ‘’Ebeveynlere Göre’’, ‘’ Evlilik ile İlgili’’, ‘’ Yurt Dışı Seyahatlerine Göre’’. 2000 yıldan sonra bile Tetrabiblos, en modern tercümesinde sıkışık halde yazılmış metin, 400’ ü aşan sayfasıyla hala şaşırtıcı bir kitap olarak kalmıştır. Bugünde değerini korur ve astrolojiyle ciddi olarak ilgilenen kişilerce mutlaka okunmalıdır.

Batlamyus, bize hem astrolojinin hem de astronominin önemli klasik metinlerini sunmuştur.


Batlamyus'un Tetrabiblos'u 4.5 5 Unknown Batlamyus' un Tetrabiblos'u İskenderiye’ de astrolojik teorilerin bütün parçalarını bir araya toplayan ve bunları tek bir kitapt...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved