Mısırlı Astrologlar ve Grek Öğretmenler

 


Astroloji
Mısırlı Astrologlar ve Grek Öğretmenler

Grek tarihçisi Herodot MÖ 450 yılında Mısır’ ı ziyaret ettiğinde, Mısırlı astrologlar hakkında şöyle yazmıştır: Doğum gününe göre bir insanın nasıl bir akıbeti veya nasıl bir yaratılışı olacağını söyleyebiliyorlar. Meşum bir şey olduğunda sonucunu not edip yazıyorlar ve bu türde bir şey tekrar meydana gelecek olursa, benzer bir sonucun olacağını düşünüyorlar.


Bu kayıttan da çıkarılacağı gibi, Mısırlıların gezegenlerle Dünya daki olaylar arasında rasyonel ve dikkatlice araştırılmış bir ilişki ile meşgul olduklarını açıktır.

Eski Mısır’ ın büyük bir bilgi kaynağı olduğu astrolojinin gelişimine fazlaca katkı sağladığı fikri yanıltıcıdır. Mısırlı astronomların çok daha erken tarihlerde yıldızların pozisyonlarına aşina oldukları kesinse de, ilk horoskopun Mısır ‘ da MÖ 2767 yılında yapıldığı iddiası şüphelidir. 

II. Ramses’ in (MÖ 1292-1225) mezarı kazıldığında örneğin, 360 derece açıyla çizilmiş ve yıldızların doğuş ve batışını gösteren semboller taşıyan iki altın daire içerdiği görülmüştür. Bu da Firavun’ un yükselen derecelerle belli zamanlarda doğu yükselen ekliptikin derecesi astrolojinin önemli bir meselesi olarak ilgilendiğini düşündürmektedir.


V. Ramses’ in (MÖ 1150-1145) mezarı da gezegenler hakkında benzer bilgilere ait kanıtlar barındırır. İçerisinde yılın her ayının ve saatinin astrolojik işaretlerini sunan bir papirüs bulunmuştur. Buna karşın Mısırlılar tarafından astrolojinin erken tarihine yapılan tek büyük katkı DEKANLARI bulmalarıdır. Ekliptik daireyi her burçta 3 dekan veya 10 derecelik bölüm olacak şekilde 36 kısma ayırmışlardır. 

Bunlara ilk kez Orta Krallık ‘a ait bir tabutun, gökyüzünün sütunlar halinde dekan isimleriyle gösterildiği kapağında görülmüştür. O zamanlarda Zodyak olmadığı için, dekanlar burçlarla ilişkilendirilmiş durumdaydı. Sonraları bunlar Zodyak ile ilişkilendirilmiş ve astrolojik anlamların bir parçası olmuşlardır. Özellikle her bir dekanın belirli bir hastalığa (örneğin Başak burcunun ilk dekanatı mide sorunlarını belirtir) özgü olduğu tıbbi astrolojide böyledir.


Mısırlı Astrologlar ve Grek Öğretmenler 4.5 5 Unknown Mısırlı Astrologlar ve Grek Öğretmenler Grek tarihçisi Herodot MÖ 450 yılında Mısır’ ı ziyaret ettiğinde, Mısırlı astrologlar hakkında şö...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved