Zodyak

 


Zodyak
Zodyak Nedir?

M.Ö 7. ve 5. yüzyıllar arasında bir dönem Güneş’ in Dünya üzerinde izlediği yol, her biri 360 derecelik Zodyak dairesi içinde 30 derecelik ölçüye sahip 12 parçaya bölünmüştü. Her bir bölüm seçkin bir yıldız topluluğunun işaretini taşıyor ve yılın belli bir ayına karşılık geliyordu.


MÖ 5. yüzyılda, astronomlar gök cisimlerin hareketlerini ölçmek için yöntemler geliştirmeye başlamışlardı. Böylelikle bütünsel bir astroloji sistemi geliştirmek ve daha da detaylandırmak mümkün olmuştur.

Gökyüzü üzerine yapılan bütün çalışmalar Babil’ den matematikçileri tarafından daha da geliştirileceği Yunanistan’ a sıçramıştır. MS 1. yüzyıl dolaylarında ise bugün bildiğimiz şeklini almıştır. 21. yüzyılda astrologlar bir horoskopu çizmek ve yorumlamak için hali hazırda kadim selefleri ile aynı kuralları uygulamaktadır. Astrologlar burçlar, gezegenler ve belli insan özellikleri arasındaki benzerliklerin ampirik olarak oluşturulduğunu ve astrolojik tekniklerin ayrıntılı gelişiminin psişik tahminlerle ve hatta sembolik bilinçdışı yolla değil, bilimde olduğu gibi gözlem ve kayıtların dikkatli saklanması ile ortaya çıktığını gösteren kanıtlar sunmuşlardır. 

Astrolojinin Babil ve Asur dışında çok farklı yollar izlemiştir. Örneğin İranlıların gezegenlere olan ilgisi Batı astrolojisinden tamamıyla farklıydı ve Grek, Hint ve İran kaynaklarından türeyen İslam astrolojisi ise çok daha başkaydı. Müslümanlar konuyla fazlaca ilgilenmiş ve Kuran tarafından da cesaretlendirilmişlerdir: 
"En'am suresi, 97. ayeti": ‘’O, karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulabilesiniz diye sizin için yıldızları yarattı. ‘’ 

Aynı zamanda Çinliler ise, 12 hayvanla temsil edilen 12 ardışık yıla sahip kendi Zodyak modellerini geliştirmekle meşguldüler. Aslında yıldızların davranışlarında şimdi geleceği görebileceğini söyleyen kişilerin yardımı olmaksızın çok az uygarlık gelişmiştir.


Zodyak 4.5 5 Unknown Zodyak Nedir? M.Ö 7. ve 5. yüzyıllar arasında bir dönem Güneş’ in Dünya üzerinde izlediği yol, her biri 360 derecelik Zodyak dairesi içi...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved