Astroloji Açılarında Özel Nokta Analizleri ve Hesaplanması

 


Deklinasyonların Parelelleri ve Karşıt Paraleller

Deklinasyon, gök küresi üzerinde Dünya enleminde 18 derece 20 S olarak gösterilir. Yani Venüs deklinasyonu, 18 derece 20 S güney enleminde şeklinde anlaşılmalıdır. Güneş, yaz ve kış gün dönümünde farklı deklinasyonlara ulaşırken, Güneş en fazla 23 derece 26 dakika kuzey veya güney deklinasyonuna ulaşırken, ilkbahar ve sonbahar ekinoksunda ise 0 derece deklinasyonuna sahiptir. Gezegenlerin deklinasyonu da 23 derece 26 dakika kuzey veya güneyi geçmez. Sadece Ay, 29 derece kuzey veya güney deklinasyonuna ulaşabilir.


Deklinasyondaki gök cisimlerinin de birbiriyle açı oluşturdukları düşünülür. Paraleller ve karşı paraleller deklinasyondaki açılardır. Yukarıda açıkladığımız açıların uzunlukları, gök cisimlerinin gök boylamında gittikleri mesafe ile ölçülürken, paraleller ve karşı paraleller farklı şekilde ölçülür. Bunlar dünyanın kendi eksenindeki dönüşünün etkisiyle, gök cisimlerinin ekvatorun kuzeyinde veya güneyinde kaldıkları koordinatlar ile ifade edilir. Eski astrologlar tarafından pek önemsenmeyen bu yorum birimleri günümüzde sık kullanılmaktadır. Doğum haritasındaki transitlerdeki etkileri birincil açılar kadar önemlidir. 

IP deklinasyonların paralelidir. İki gök cisminin aynı deklinasyonda kalmasıyla oluşan bir açıdır. Aynı derecede ikisi güney yarım kürede kalan veya aynı derecede ikisi kuzey yarım kürede kalan cisimler arasında meydana gelir.

CIP, ise deklinasyonların karşı paralelidir. İki gök cisminin zıt deklinasyonunda kalmasıyla oluşur. Bu açı, aynı derecede fakat biri güney ve diğeri kuzey yarım kürede kalan cisimler arasında oluşur. Paralel açıların etkileri 0 derecelik kavuşum açısına benzetilirken, kaşı paralel açıların ki ise 180 derecelik karşıt açıya eş değer etkidedir. Astrolog Placidus ve Kozmobiyolog Reinhold Ebertin, bu konu üzerinde büyük çalışmalar yapmışlardır. Paraleller ve karşı paralellerin tolerans aralığı + - 4 derece orb alınabilir.

O derece Koç Noktası - Vernal Ekinoks Noktası – İlkbahar Noktası

İlkbaharın başlangıcı, Güneş’ in Koç burcuna geçiş derecesi, ilkbahar noktası olarak alınır. Bu noktanın aldığı açılar, doğum haritası sahibinin tanınmışlığı, kazandığı ün ve sosyal statüsü hakkında bilgiler verir. Bu nokta tek başına ünlü olmayı sağlamaz. Yetenekleri ve enerjinin nasıl kullanılacağı hakkında doğru yolları gösterir. Orta noktaların hesaplanma işlemi için gök cisimlerinin hareketleri, başlangıç enerjisini veren ilk bahar noktasından başlatılarak derece cinsinden hesap edilir.

Arap Noktaları

Eski Yunan’ da ve Rönesans Avrupa’ sın da da kullanılan özel noktalar, ARAP NOKTALARIDIR. Bir doğum haritasında özel konuları bildiren 177 adet Arap noktası vardır. Bu noktaları hesaplamak için mutlaka Yükselen burcun açı derecesini yani doğum saatini bilmek zorundasınız.

Çok kullanılan bazı Arap noktaları şunlardır:

İyi şans noktası, kötü şans noktası, evlilik noktası, aşk ve ihtiraslar noktası, boşanma noktası, hastalık noktası, ölüm, bir yakının ölümü, tehlike, sevinç, ün, kayıp havyan, iş seçimi, yanlış anlaşılmalar, kız ve erkek çocuğunu belirten nokta, cinsel çekim noktası, spekülasyonlarla ilgili nokta ve daha başka bir sürü özel nokta çeşitleridir. Bu noktalar hesaplandıktan sonra aldığı açılar incelenir, anlamlarına göre bu noktanın harita sahibine yaşamı boyunca yapacağı etkiler görülebilir veya belli bir transit etkisi altında bu nokta enerjik olup kişiye o gün içinde aldığı açının karakterine göre hoş ya da kötümserlik de yaşatabilir.

İyi Şans Noktası Nasıl Hesaplanır?

Yükselen Burç + Ay – Güneş= İyi şans noktası ya da

Yükselen Burç + Güneş – Ay = İyi şans noktası

Eğer Güneş haritasının güney bölgesinde yani yükselen – alçalan aksının önündeyse ki, bu GÜNDÜZ DOĞAN (bulunduğu enlem ve boylam derecesine göre yaklaşık Güneş’ in doğuşundan, batışına kadar olan saatlere rastlayan doğumlar astrolojide gündüz doğumu olarak nitelendirilir) kişinin haritasında oluşur ve şöyle hesaplanır;

Yükselen burç + Ay- Güneş = İyi şans noktası

GECE DOĞAN (bulunduğu eylem ve boylam derecesine göre yaklaşık Güneş’ in batışından doğusuna kadar olan saatlere rastlayan doğumlar astrolojide gece doğumu olarak nitelendirilir) kişinin haritasında ise Güneş haritanın kuzey bölgesinde yani yükselen alçalan aksının altında kalır. Bu durum şöyle hesaplanır;

Yükselen Burç + Güneş – Ay = İyi şans noktası

Bu nokta adından da anlaşılacağı gibi doğum haritasının şansı ile ilgilidir. İlk aşamada çıkarılan güne ait doğum haritasındaki ilgili gök cisimlerinin bulunduğu Zodyak derecelerini 0 derece Koç noktasına çevirmeniz gerekir. Eğer gece doğan kişinin iyi şans noktası gündüz doğmuş gibi hesaplanırsa bu bulunan arap noktası mistik sayıları ikincil şansını gösterecektir.

Aşk Noktası Nasıl Hesaplanır?

Yükselen + Venüs- Güneş = Aşk noktası

Aynı kişinin Venüs’ ü 10 derece Kova burcundan ise, Zodyak derecelerini 0 derece Koç noktasına çevirerek şöyle hesaplanır;

Venüs’ün 0 derece Koç noktasına göre derecesi 10+300=310 derece

Yükselen +Venüs – Güneş = Aşk noktası

Boşanma Noktası Nasıl Hesaplanır?

Yükselen + Venüs- 7. evin başlangıç derecesi (DSC) = Boşanma noktası

7. evin başlangıcı yükselen burcun başlangıç derecesinin tam karşısında yer alır. Yükselen 15 derece Akrep teyse 7. ev 15 derece Boğa dan başlar.

DSc’ nin 0 derece Koç noktasına göre derecesi 15+30=45 derece 225+310- 45=290 derece

290 derece Koç noktasına göre 270 300 derece arasında olduğu için boşanma noktası 20 derece Oğlak tadır.

Bu noktanın aldığı açılar, kişinin ortaklarıyla veya eşiyle ilgili konularda, ayrıldıklarıyla ilgili sorularını cevaplayabilir. Transitlerdeki açı etkilerinde zamanlama olarak boşanmanın günü tespit edilebilir veya bir kişinin kişisel gezegenlerinden biri eğer 20 derece Oğlak’ a kötü açı alıyorsa, açı alan gezegenin özelliklerine göre ilişkilerin bitebileceği hakkında uyarıda bulunur.

Orta Nokta

Doğum haritasının incelenmesi için pek çok bilgiye ihtiyaç duyarız. Burçlar, gezegen ve gök cisimleri, evler, açılar ve bazı temek noktalar. Özel noktalar olan ORTA NOKTALARI doğum haritasının özel noktalarıdır. Önemli detaylara ışık tutar.

İki gök cisminin birbiriyle ilişkisi araştırılıyorsa yansıttıkları karakteristik özelliklerin özetine ulaşmak gerekir. Örneğin, Ay ile Güneş aralarında bir açı oluşturuyorsa, bunlar arasındaki açının sembolizmi, bulunduğu evin prensipleri ile birleşecektir ama birbiriyle açı alınamayabilir. Bu durumda, Güneş – Ay sembolizmini bulmanın başka bir yöntemi vardır. Bu da, ortaklığını belgeleyen orta nokta sembolizmidir. Nasıl ki, matematikte iki verinin ortalaması bize ikisinin ortak bileşkesini veriyorsa, astrolojide de, ortalama hesabı yaparak iki gök cisminin bileşkesi hesaplanabilir. Hatta Güneş ve Ay açı alsa bile bileşkesi olan Güneş/Ay orta noktası, başka bir sembolizmi karşımıza çıkarır. Harita da en önemli orta nokta, Güneş/Ay orta noktasıdır. Bu nokta, kişisel farkındalığın yükselmesiyle ilgilidir. Otorite, popülerlik ve yaşam enerjisinin göstergesidir. Bu orta noktaya açı alan olumlu gezegenler, horoskop sahibine şans getirecektir. Ters açılar ise, şanssız olayları gösterecektir.

Orta nokta, iki gök cismi aralarındaki yay uzunluğunun yarısı olarak tanımlanır. Bu durumda 360 derecelik doğum haritası üzerinde birbirlerine 180 derecelik karşıt olan iki adet orta nokta hesaplanır. Uzun yay parçasının yarısı olan UZAK ORTA NOKTA ve kısa yay parçasının yarısı olan YAKIN ORTA NOKTA. Her iki orta nokta da benzer etkiyi yaratacağından doğum haritası ve transitlerin incelenmesi için önemli bir anlam taşır. İki gök cismi, doğum haritasına yansıttığı özellikleri orta noktada birleştirir. Etki ikiye katlanır. Orta noktada, bir başka gök cismi var ise, kuvvetini bu gök cisminin özelikleri ile birleştirerek etkisini üçe katlar. Orta noktaya kavuşum halinde veya karşıt duran gök cismi var ise, bu bir DOLAYSIZ ORTA NOKTA KOMBİNASYONUDUR. Etki dörde katlanır ve direkt bu yoldan kolaylıkla aktivite olur. Her zaman orta noktada kavuşum veya karşıt duran bir gök cismi bulunmaz.

Evlerin, burçların ve açıların etkileri ile birlikte bu orta noktaların doğum haritasındaki bütünsel yorumu, çok ileri derecedeki bir sorgulama tekniğidir. Orta noktayı bir gezegen gibi düşünelim, özellikle dolaylı ve dolaysız orta nokta orta nokta kombinasyonunda orta noktanın değeri daha da yoğunlaşır. Astrolojide doğum saati bilinmeyen bir kişi için Güneş haritası çıkarılarak yorumlama yapılır. (Güneş’in yükselen burçta olduğu varsayılarak çıkarılan doğum haritasına Güneş haritası denir. Bu tip durumlarda orta nokta analiz edilir.

Doğum Haritasında Orta Nokta Nasıl Bulunur?

İlk aşamada çıkartılan güne ait doğum haritasındaki gök cisimlerinin bulunduğu Zodyak derecelerini 0 derece Koç noktasına çevirmek gerekir.

Koç 0, Boğa 30, İkizler 60, Yengeç 90, Aslan 120, Başak 150, Terazi 180, Akrep 210, Yay 240, Oğlak 270, Kova 300, Balık 330 derece.

Örneğin, Ay’ ı 19 derece 43 dakika Aslan burcunda Mars’ ı 5 derece 12 dakika Balık burcunda bulunan bir kişinin Ay/Mars orta noktası şu şekilde hesaplanır;

Ay’ın ilkbahar noktasına göre yansıması için 120 derecelik açı farkını kendi derecesine eklemek gerekmektedir. 19 derece 43 dakika + 120 derece = 139 derece 43 dakika.

Mars’ ın ilkbahar noktasına göre yansıması için 330 derecelik açı farkını kendi derecesine elemek gerekmektedir. 5 derece 12 dakika + 330 derece = 335 derece 12 dakika.

2 - Bu iki değer birbiri ile toplanır.

139 derece 43 dakika + 335 derece 12 dakika = 474 derece 55 dakika.

3- Toplam değerin yarısını bulmak için 2’ ye bölünür. 237 derece 27.5 dakikadır. Yani orta noktasının 360 derecelik doğum haritası cinsinden ifadesi budur.

4- 237 derece 28 dakika – 210 derece 27 derece 28 dakikadır. (Akrebin karşılığı 210 derece). Akrep burcu olarak hesaplanır. Aslında bu uzak yayın yarısı olan UZAK ORTA NOKTASIDIR. Tam karşısındaki 27 derece 55 dakika Boğa burcu noktası da YAKIN ORTA NOKTA olarak hesaba katılır. Bu yöntem kullanılarak diğer tüm orta noktaları hesaplayabilirsiniz.

Astroloji Açılarında Özel Nokta Analizleri ve Hesaplanması 4.5 5 Unknown Deklinasyonların Parelelleri ve Karşıt Paraleller Deklinasyon, gök küresi üzerinde Dünya enleminde 18 derece 20 S olarak gösterilir. Yani ...

1 yorum:

Unknown dedi ki...

bu karmaşık bir anlatım şekli olmuş görsellerle destekleneblirdi yad video çekilebilir diiii madem anlattınz astroloji sempatizanlarına tam anlatın anlamadım hocam bidaha anlatırmısınız diyorum farkınızdaysanız fark yaratınız değişik yada incili tanelianlatın olayı başlattınız aman diyemezsiniz artıkınnn

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved