Astrolojide Açı Kalıpları

 


Astrolojide Açı Kalıpları Nelerdir?

Doğum anındaki birkaç dakikalık farklılık, yükselen burcu ve evlerin başlangıç dereceleri ve açıların etki derecelerini değiştirir. Her değişim haritanın kendine özel açı kombinasyonları vardır. Aynı yıllarda doğmuş pek çok insanın doğum haritalarında yavaş giden gezegenlerden dolayı aynı açılara rastlanabilir.

Bu açıların jenerasyonlar üzerinde etkili olduğu kabul edilir. 1993’ te Neptün ve Uranüs Oğlak burcunda, 1965 yılında Pluton ve Uranüs Başak burcunda birleştiler. Bütün bir yıl boyunca bu tarihlerde doğan çocukların haritalarında bu ortak birleşme açısı bulunacaktır. 

Bu durumda hızlı hareket eden gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin oluşturduğu diğer açıların önemi de büyümektedir. Bir çok açının belli bir harmonik şekil içinde oluşturduğu ağa AÇI KALIPLARI denir. Haritayı okuyan ve yorumlayan kişi için büyük önem tutar. Açı kalıpları, gök cisimlerinin birbirini çok etkiledikleri, hatta birleştiklerinde kendi özelliklerini bile yok ettikleri durumlar oluştururlar.

Çoklu Birim Açıları

Stelyum olarak da bilinen ÇOKLU BİRİM üç veya daha fazla gök cisminin herhangi bir burca veya komşu burçlarla yakın derecelerde kavuşum açısı yaparak, güç odağı oluşturdukları açı kalıplarıdır. Kavuşum aynı evde veya komşu iki ev arasında olabilir. Bu sadece kavuşumun her iki evi de ilgilendirdiği anlamına gelir. Eğer sadece aynı evi paylaşıyorsa ve burçları farklıysa bu güç nispeten zayıflar. Bu gezegenler grubu bu kadar bir kavuşum zinciri oluştururlar. Böylece zincirdeki ilk ve son gezegenler birbirine her hangi bir açı yapması da aradaki gezegenlere yaptıkları kavuşumlar ile birleşir. Birikimin etkisi, düştüğü evin ya da burcun niteliklerini fazlası ile yansıtmaktır. Kişinin veya oluşumun hayat yönelimleri, direkt olarak kavuşumun anlamı içinde gizlidir.

Çoklu Karşıt Açılar

Selyum halindeki gruplar arasında oluşan 180 derecelik açı kalıbıdır. Çok yoğun bir karşıt açı etkisi olarak düşünülmelidir. Bu açının sahibi yaşamında büyük ikilimlere düşecek ve çok zorlanacaktır.

T- Kare Açı

180 derecelik açı almış iki veya daha fazla gök cismine, 90 derecelik açı yapan bir gök cisminin oluşturduğu açı kalıbına T- Kare denir. T – Kare, oldukça güçlü ve dinamik bir kalıptır. Karenin hareketliliğini ve pozisyonunun tarafsızlığını birleştirir. Büyük haç kombinasyonuna benzer ama bir kol eksiktir. Bu eksiklik, bir kaçışa imkan verir ve kişinin dörde bölünme hissini az da olsa hafifletir. T – Karenin yarattığı gerilim, kompozisyonun içindeki herhangi bir gezegene dışarıdan yapılacak sekstil ya da üçgen açılar ile yumuşar. T- Karenin öncü, sabit ve değişken özelliklerinde de büyük Haç’ a rastlanan çıkmazlar görülür. Bununlar birlikte, gezegen enerjilerini bastırmak mümkün olmadığı için bu kombinasyona sahip kişiler ruhsal problemlerini daha kolay çözerler. Öncü grup burçlardaki (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) gezegenlerin oluşturduğu T – Kare genellikle başarılı kişilerin horoskoplarında görülür. Gezegenler değişken grup burçlardan ise, (İkizler, Yay, Balık, Başak) kişi enerjik, sabit grup burçlarda (Boğa, Akrep, Kova, Aslan) ise kişi sert mizaçlı olabilir.

Büyük Üçgen Açı

Aynı niteliği taşıyan (Ateş, Hava, Su, Toprak) grupları üç ayrı burçta bulunan en az üçgen veya gök cisminin birbiriyle yaptığı 120 derecelik ağına BÜYÜK ÜÇGEN AÇI denir. Örneğin, 15 derecedeki Koç burcundaki Mars, 14 derecedeki Aslan burcundaki Jüpiter ve 10 derecede Yay burcundaki Güneş ile birleşen Ay, birbirine 120 derecelik açı alarak doğum haritasında Ateş ve Su grupları arasında oluştuğu için büyük üçgenin etkisi azalacaktır. Eğer bu gezegenler bir birleştirilirse şema olarak bir eşkenar üçgen şekli görülür. Bu yüzden büyük üçgen tanımı kullanılır. Bu açı kalıbı kolay bir enerji akışı sağladığı için kolay bir hayat sağlar ve fazla mücadele ruhu kazandırmaz. Geleneksel olarak büyük üçgenin şans getirdiği düşünülür. Fakat, bu kişiler genellikle hayatı kolaya alıp, rakipleriyle ölçüşecek güçte olmayabilirler. Etkilerin daha olumlu olabilmesi için büyük üçgendeki gezegenlerin aynı zamanda, diğer gezegenler ile zıt açı veya kare gibi sert açıda bulunması çok daha iyidir. Böyle bir durumda kişi gezegen enerjilerini daha doğru kullanabilme yeteneğini geliştirir. Büyük üçgenin en çok rastlanan biçimi, İKİNCİL BÜYÜK ÜÇGEN olarak adlandırılır. Bu komposizyon aralarında büyük üçgen bulunan iki gezegen başka bir gezegene sekstil yaptığında olur. Etkiler benzerdir ama sekstillerin temsil ettiği azim, kişiye farklı bir dinamizim kazandırır.

Büyük Haç

Bu durum, birbirine 180 derecelik zıt ve 90 derecelik kare açılar yapan en az dört gezegen veya gök cisminin birleşmesinden oluşur. Bu hileli bir kombinasyondur. Doğum haritası sahibi bir krizden diğerine atlar. Fakat, müthiş enerjinin doğru yönlendirilmesi sağlanırsa çok sıra dışı sonuçlara ulaşabilir. Büyük Haç’ ı olanlar korkunç bir enerji ve gayrete sahip, öncü kişilerdir ama amaçlarına ulaşmaya çalışırken, aynı oranda bir dirençle karşı karşıya kalırlar. Yaşadıkları hayal kırıklıkları için başkalarını suçladıkları halde, bu durumun asıl sorumlusu kendileridir. Çünkü sürekli düşünmeden hareket eder ve kendi bildiklerini okurlar. Sabit burçlar grubunda (Boğa, Akrep, Aslan, Kova) olanlar haritalarında büyük haç var ise her şeyi olduğu gibi korumaya çalışırlar. Güvenilir olma ve korumacılığı her şeyin üzerinde tutarlar. Düzen duygularını bozacak her şeye ve herkese şiddetle karşı koyarlar. Değişim geldiğinde ise, bu gelişme hep dramatik ve ani bir biçimde yaşarlar. Değişken burç gruplarında (İkizler, Başak, Balık, Yay) büyük haçı bulunanlar ise, değişimi kabullenmekte hiçbir zaman zorlanmazlar. Aslında bu onların önemli bir sorunudur. Zorluklar ile karşı karşıya kaldıklarında onlarla yüzleşmek yerine rota değiştirmek eğilimindedirler. Yani çevrelerini değiştirerek istenmeyen zorlukları aşabilecekmiş gibi bir boş bir umuda kapılırlar. Öğrenmeleri gereken şey, çatışmalarının kendilerinden kaynaklandığıdır. Çünkü bu kişiler, genellikle istikrarsız olur ve taşıyabileceklerinden daha fazlasını yüklenirler.

Büyük Kuintil, Büyük Bi Kuintil ve Büyük Desil Birikim

Üç gök cismi birbirine 72 derecelik açı yaparken, dördüncü ile 144 derecelik bir bağlantı kurulursa, BÜYÜK KUİNTİL açı kalıbı oluşur. Bir kuntil açının verdiği etki beşe katlanır. İki gök cismi birbirine 144 derecelik açı yaparken, üçüncüsü ile 72 derecelik bir bağlantı kurulursa BÜYÜK Bİ- KUİNTİL açı kalıbı oluşur. Bir bi kuintil açının verdiği etki üçe katlanır. Üç gök cismi birbirine 108 derecelik açı yaparken, dördüncü ile 36 derece bir bağlantı kurulursa BÜYÜK DESİL açı kalıbı oluşur. Bir desil açının verdiği etki ona katlanır. Gök cisimlerinin Güneş sisteminde sık rastlanmayan bu koordinatları oluşturması özel bir zamanı işaret eder. Bir spiritüel veya evrensel çağın açılması ve bir çağın bitmesi ile ilgilidir. Böyle bir açı kalıbıyla doğanlar büyük bir lider ve yaptıklarıyla dünyanın gelişiminde önemli bir ivme kazandıran kişilerdir. Sanatçı ve yazar William Blake, Alman Nazi Lideri Hitler ve bilim adamı Einstein’ ın doğum haritasında bu açı kalıpları bulunur.

Büyük Sekstil Açı (Davud Yıldızı)

Altı gök cismi birbirine 60 derecelik açı yaparken, üç adet 180 derecelik karşıt açı oluşturur. Çok özel bir konum olan bu açı kalıbı, BÜYÜK SEKSTİL olarak adlandırılır. Bu açı kalıbını barındıran bir doğum haritasında, kişi şanslıdır ama kendine sunulan fırsatlar ile kolay tatmin olamaz. Hep başka bir şeylerin peşinde koşar ve yorulur. Kişi yeteneklerinin farkında olsa bile iç dünyasındaki psikolojik karmaşa ve mükemmeliyetçiliği yüzünden fırsatları kaçırabilir. Daha rahat davranması, fırsatları değerlendirmesi ve detaycılığından kendine zarar vermemeyi öğrenmesi gerekir.

Mistik Dikdörtgen Açı

Karşılıklı iki ucu birbirine 60 derecelik sekstil, diğer iki ucu da 120 derecelik trin yapan iki opozisyonun oluşturduğu, karmaşık kalıba MİSTİK DİKDÖRTGEN denir. Enerjinin akışı genellikle yumuşak açılardan dolayı doğum haritasında uyumluluk kazandırır. Yeteneklerini sonuna kadar geliştirebilme imkanı verir. Kişi çok özel bir yeteneğe sahiptir. Bazen de mistik konularda bir lider olabilir. Gerilim oluşturan birbirine 180 derecelik oposit iki grup gök cismi ise, sonuca götürecek motivasyon için gerekli zemini oluşturur. Haritada başka sert açı yoksa hayat akışındaki bazı önemli konular, özellikle zor transitlerde (günlük gezegen geçişleri) çözümsüzleşmeye başlayabilir. Kişi, sabrı öğrenmelidir. Mistik dörtgen açı kalıbına pek kolay rastlanmaz. Özel kişilerin, önemli yeteneklerin haritalarında bulunur.

Uçurtma Açı

Büyük üçgen oluşturan üç gök cisminden biri, “180 derecelik opzit açı ile başka bir gök cismi ile bağ kuruyorsa, bir UÇURTMA şeklini alır. Dördüncü gezegen, üç gezegenden biriyle opozisyon, diğer ikisi ile birlikte sekstil halindedir. Uçurtma adıyla anılan bu kalıpta mistik dikdörtgen ile benzer etki gösterir. Bu kalıta sadece tek bir karşı açı olduğu için yumuşak açıların yoğunluğu, sert açıların yarattığı zorluklarla yüzleşme konusunda bir isteksizlik yaratabilir. Yine de kişi, 180 derecelik karşıt açının işaret ettiği konularla yüzleşirse ödülü büyük olacaktır. Bu açı kalıbına da çok sık rastlanmaz.

Tanrının Parmağı - Bu kalıta sadece tek bir karşı açı olduğu için yumuşak açıların yoğunluğu, sert açıların yarattığı zorluklarla yüzleşme konusunda bir isteksizlik yaratabilir. Yine de kişi, 180 derecelik karşıt açının işaret ettiği konularla yüzleşirse ödülü büyük olacaktır. Bu açı kalıbına da çok sık rastlanmaz.

Tanrının Parmağı – Yod

60 derecelik sekstil açı yapan iki gök cisminin aynı zamanda başka bir gezegene 150 derecelik açı oluşturması ile oluşan bir açı kalıbına Yod denir. TANRININ PARMAĞI olarak da bilinen YOD az rastlanan bir açı kalıbıdır. İbranice de mübarek anlamına gelir ve bir kader niteliği taşıdığına inanılır. Başka bir deyişle böyle durumdaki gezegenlerin ve evlerin hayatta gidilecek belirlenmiş kader yolunu işaret ettiği düşünülür. Yod kolay bir açı kalıbı değildir fakat gerilimler çözülürse büyük başarılar elde edilir. doğum haritasındaki bir cins olağan dışı üstün zekayı belli eder. Kişinin düşünce şekli değişik, hayat akışı karmaşık ve önemli olaylar ile dolu olabilir. Mistik lider Meher Baba’ nın doğum haritasında bu açı kalıbı vardır.

Açı Kalıbı Yoksa Açı Yoksunluğu

Hiçbir doğum haritası, açı kalıplarından yoksun değildir. Aralarında belli bir açı bulunan gezegenler, doğal olarak diğer gezegenler ile ilişki halindedir. Söz konusu kişinin haritasında fazla açı kalıbı yer almıyorsa bu durum kişinin zayıf karakterli biri olduğuna işaret etmez. Sadece, gezegenlerin enerji odağı farklıdır. Doğum haritasında bir gök cisminin açı almaması durumunda enerji akışı engellenir ve bu açısız gök cismi ya da gezegen önem kazanır. Eksik enerjiyi dengelemesi için bir çıkış noktası bulması gerekir. Örneğin, açısız bir Ay, sevgisiz bir çocukluk geçirmiş olan bir kişide zayıf duygular taşıyabilir, açısız bir Merkür, kendini ifade edememe, iletişim eksikliği sorunları doğacaktır, açısız bir Venüs, kendine güveni olmayan, utangaç bir kişiliği ifade eder, açısız Mars, enerji eksikliği, sorunlar ile başa çıkamama, açısız Jüpiter, şanssızlık, fırsatları değerlendirememe, aşırı iyimserlik (pasiflik), açısız Satürn, zor ulaşılan olanaksız hedefler koyarlar, açısız Uranüs, bireyselliğini geliştirememiş kişiler, açısız Neptün, gerçek dünyadan kopuk aşırı hayal aleminde yaşarlar, açısız Plüto korkuyu dışa yansıtma, duygularına hakim olamamak.


Astrolojide Açı Kalıpları 4.5 5 Unknown Astrolojide Açı Kalıpları Nelerdir? Doğum anındaki birkaç dakikalık farklılık, yükselen burcu ve evlerin başlangıç dereceleri ve açıları...

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Benim uçurtma açı kalıbım ve t karem var .uranüs ve neptün kavuşumuma(oğlak 1.evde) zıt mars (7.ev yengeçte)var.Anladığım kadarıyla çıkış noktası uranüs neptün kavuşumu.Bunun çıkış noktasının anlamını çıkaramıyorum ?

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved