Astrolojide Açı Nedir?

 


Astrolojide Açı Kavramı

Doğum haritaları çıkarıldıktan sonra yorumlama aşamasında bilgi edinmek için gereken araçlardan biri de, gezegenler arası mesafeleri ölçmektir. Bu uzunluk birimine astrolojide AÇI denir. Gezegenlerin doğum haritasında ev dilimlerine konumları kadar, açı ilişkileri pek çok detaylı ayrıntılar sunabilir.

Doğum haritası 360 derecelik bir daire olarak düşünülür ve geometrik olarak her biri 1 dereceden oluşmuş 360 parçaya bölünmüştür. Zodyaktaki her burç için, 30 derece ayrılır. Örneğin, Güneş her gün bu halkada, saat yönünün tersi yönde 1 derece ilerler. Doğum haritasının yerleşmiş cisimler birbirleriyle geometrik uzaklıktayken kimisi, üst üste çıkmış olabilir. Gezegenlerin Zodyaktaki derecelerinin iz düşümleri doğum haritasına yansır. Bu durumda gök cisimlerinin aralarında kaçar derecelik aralıklarla ilişki kurulduğu hesaplanabilir. 

Bir kişi, doğduğu anda oluşan açı konumlarına bakarak temek özelikleri nasıl biri olduğu eksik yönleri yetenekleri hakkında bilgi edinebilir. Açılar, insanların davranış biçimleri üzerinde bilgi verebilir. Günlük astrolojik yorumlamalarda çok büyük değer taşıyan açılar, bir olayın başlama zamanını bildiren çalar saat olarak düşünülebilir. Astrolojide açılar, tedbir sinyallerini veya sevinç zamanlarını belirtebilir. Örneğin, günlük gezegen geçişleri dediğimiz transit etkilerde, doğum haritası üzerinde sert açılar oluşmaya başlıyorsa, ona göre tedbir alabilir, sert etkilerden mümkün olabildiğince etkilenmemeye gayret edilebilir. Para problemlerinin oluşacağı devreyi gösteren açı transitlerinde gereksiz harcama yapmayı engelleyip, bir önlem alınabilir. Harita yorumlamalarında çok hassaslıkla üzerinde durulması gereken açı kavramı astrolojinin temel özelliğidir.

Astrolojide Açıların Niteliği

Sert açılar, tıkanıklığı ve gecikmeleri bazen ayrılıkları, yumuşak açılar ise, yatırım zamanlarını ve birleşmelerini gösterir. Doğum haritasındaki açılar, kişinin davranışları hakkında detaylı bilgi verir. Her bireyin olaylara yaklaşımı farklıdır. Genelde 45, 90, 135 ve 180 derecelik açılar sert açılar grubuna dahil olurken, 60, 72, 120, 144 derece yumuşak açı olarak bilinir. 0, 30, 150 derecelik açılar ise, gezegenlerin niteliğine göre değişik bir anlam ifade eder. Venüs’ le birleşmiş Ay olumlu ve etkili bir bileşim olarak düşünülürken, Mars ile birleşmiş bir Ay, sert etkiyi sembol eder. Sert Mars açıları almış insanlar, hemen defans mekanizmasını çalıştıran fevri davranışlar sergileyebilir. Yumuşak açılı Mars kişisi ise, uzlaşma yolunu seçecektir. Mars’ ın gösterdiği acelecilik ve agresif enerji hedefe ulaşmak için iyi olabilir ama hırçınlıklar kişinin başını derde sokacaktır. Çabucak gözyaşlarına boğulmak, bazı kişilerce zayıflık olarak nitelendirilebilir ama aynı zamanda şefkat ve derin duygulara da işaret eder. Sert ve yumuşak açıları dengede olan bir harita, dengededir. Sadece yumuşak açılar kişiyi tembelliğe sevk eder. Sert açıların çokluğu ise, depresyona meyil artırabilir. Çok sert açılar var ise, hiç endişe edilmemesi gerekir, çünkü her haritada ilk başta görülemese bile bir çok çıkış yolu vardır.

Açıların Gücü

Birincil, İkincil Açılar

Teorik olarak açıları güçlerinin verdikleri etkiye göre; BİRİNCİL AÇILAR (0,60, 90, 120, 180) derece ve İKİNCİL AÇILAR (30, 45, 72, 135, 144, 150) derece olarak sınırlandırılabilir. Her açı kendine göre önemli bir anlam taşıdığı için bu ayrımı yapmak aslında zordur. Birincil açıların, insanların hayatının temel unsurlarıyla ilgili olduğu, ikincil açıların ise farkına varılmayan geri planda etkiler yarattıkları düşünülebilir. Tüm açıların bir bütün halinde incelenmesiyle olaylar hakkında doğru sonuca varılabilir. Bazen birincil açının göstermediği bir özellik, ikincil açılarda saklıdır. Kimi doğum haritasında hiçbir birincil bulunmayabilir, bu durumda harita sahibinin düzgün bir kişiliğinin olmadığı düşünülemez. O zaman ikincil açılar kontrol edilmelidir. Aynı zamanda bir astronom olan Kepler ve Jean Baptiste Morin, birincil ve ikincil açı kavramını ortaya koyan ilkler arasında olan değerli öğretmenlerdir.

Tradisyonel astrolojinin babası Ptolemy, Aslan ile Boğa burcu arasında bir kare açı meydana getirdiğinde bahseder. Açıların meydana gelmesi için sadece derecelere bakmanın yetersiz olduğunu, burçların arasında oluşan etkileşimin geçerliliğini savunmuştur. Örneğin, transit etkideki bir Satürn, Aslan’ dan geçerken kare açı aldığı burçlar olan Akreplerin, Boğaların ve opozisyon aldığı Kova burçlarının sıkıntılar ve zorluklar ile karşılaşabilir. Birbirine 120 derecelik açı alan gruplar için de aynı teori geçerlidir. Örneğin, 3’lü gruptan Hava grubu burcunda olan bir gezegen, diğer Hava grubu burçlarına 120 derecelik açı alacaktır. İkizler burcundan geçen bir Jüpiter, Kova ve Terazi için olumlu etkileşimi gösterir. 


Tradisyonel astrologların yanı sıra pek çok modern astrolog, açıların ancak gezegenler arasında olabileceğini, burçlar arasında oluşan sert veya yumuşak açı kavramının geçerliliğini kabul etmezler. Kare bir açının oluşması için gök cisimleri arasında en az 82 en çok 97 derecelik açının olması gereklidir. 12 derece Başak’ ta duran Venüs, 19 derece Başak’ ta bulunan Ay ile birleşiyor kabul edilebilir. Bu bir kavuşum açısıdır ama 12 derece Başaktaki Venüs, 13 derece Başaktaki Ay ile birleştiğinde daha kuvvetli bir etkileşim gösterecektir. Kısacası açılar birbirine ne kadar yakınsa etkin ve daha kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. 
Astrolojide Açı Nedir? 4.5 5 Unknown Astrolojide Açı Kavramı Doğum haritaları çıkarıldıktan sonra yorumlama aşamasında bilgi edinmek için gereken araçlardan biri de, gezegen...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved