Astrolojide Genel ve Özel Transitler Nedir?

 


Genel ve Özel Transitler: Bir genel anlamda, transitler vardır. Tüm gezegenlerin kendi seyirleri esnasında birbirleri ile yaptıkları açılar ve bunların meydana getirdikleri etkiler yeryüzünde mevcut her şeye ulaşır.

Sadece insanlar değil canlı cansız her şey için geçerlidir. Fakat değerlendirme ve etkileniş kapasitelere ve ilk startta alınan programlara göre olur. Bunun dışında transitlerin kişiye özel değerlendirişi vardır.

Bir gezegenin seyri esnasında kişinin doğum haritasındaki sabit yıldızları, burçları, evleri ve diğer noktalar ile yaptığı açılardaki, gezegenlerin temsil ettiği eğilimler arasındaki ilişkileri etkiler. 

Bu etkilerin yorumu kişinin beyin programında olanlarının fiil, hareket, olay, düşünce gibi olarak nasıl ortaya çıkabileceğinin anlatımıdır.

Transitler, gezegenlerin belli bir güne ait geçişleridir. Bireyin karşılaşacağı olası pozitif veya negatif olaylar hakkında bilgi almak için kullanılır. Astroloji kişi için asla karar vermez, sadece olası olayları sunar, nasıl davranacağı kişiye göre değişir.


Astrolojide Genel ve Özel Transitler Nedir? 4.5 5 Unknown Genel ve Özel Transitler:  Bir genel anlamda, transitler vardır. Tüm gezegenlerin kendi seyirleri esnasında birbirleri ile yaptıkları açıl...

Hiç yorum yok:

Copyright © Astroloji ve Tarot. All Rights Reserved